Nytt kapitel om amerikanska presidentvalet 2020

Idag släpptes den nya boken ”Stjärnspäckat. Reflektioner från amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare”. Boken är redigerad av Niklas Bolin, Kajsa Falasca, Marie Grusell och Lars Nord, och som titeln antyder innehåller den snabba reflektioner kring det amerikanska presidentvalet 2020 av närmare 70 forskare. För egen del medverkar jag med ett kapitel med rubriken ”Desinformation, motiverat politiskt tänkande och vägen till ofrihet”. I det resonerar jag kring det faktum att Donald Trumps politiska bana har kantats av desinformation, lögner och missvisande påståenden, och kring att han trots det fick över 70 miljoner röster. Avslutningsvis konstaterar jag att ”Det visar att jordmånen finns för att han ska få efterföljare. Den auktoritära populism som Trump utgör en del av och ger uttryck för lever vidare, och fortsätter därmed att utgöra ett hot mot demokratin i såväl USA som i andra länder.

För den som vill läsa min eller andras reflektioner kan hela boken laddas ner helt gratis via den här länken.

Publicerat i Aktuellt, Nya publikationer | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Nytt kapitel om politisk journalistik för nedladdning

För några dagar sedan kom den omfattande Oxford Encyclopedia of Journalism Studies, redigerad av Henrik Örnebring, till sist i tryck. I den medverkar jag och Adam Shehata med ett kapitel där vi går igenom vad forskning visar när det gäller den politiska nyhetsjournalistiken. Bland annat diskuterar vi vad forskning visar när det gäller normativa perspektiv, faktorer som påverkar den politiska journalistikens innehåll på olika analytiska nivåer, och utvalda aspekter vad gäller mönster i den politiska nyhetsjournalistikens innehåll. Dit hör bland annat gestaltandet av politik som spel och strategi, den tolkande journalistiken och journalistikens partiskhet.

Titeln på kapitlet är kort och gott Political Journalism. För den som är intresserad av att läsa mer finns hela kapitlet för fri nedladdning här.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Ny rapport: kunskap och konspirationsteorier kring coronaviruset

I veckan som gick publicerade jag och Henrik Oscarsson en ny rapport från den specialundersökning om coronaviruset som SOM-institutet gjorde i våras. I den analyserar vi hur svenska folket ställer sig till fyra påståenden om coronaviruset och hanteringen av det. Vilka dessa var och svaren framgår av tabell 1.

Det kanske mest intressanta resultatet är att 13 procent tror på konspirationsteorin att coronaviruset är ett biologiskt vapen skapat av människor samtidigt som 12 procent tar avstånd från det helt korrekta påståendet att det är ett naturligt virus som har spridit sig globalt. I båda fallen är det samtidigt många som säger sig sakna uppfattning.

Med tanke på hur extremt mycket information som det finns och har funnits kring coronaviruset – även vid tidpunkten då undersökningen genomfördes – är detta anmärkningsvärt. En närmare analys visar dock att en av förklaringarna handlar om att de som tror på konspirationsteorin utmärks av lägre förtroende för regeringen och svenska politiker liksom för information om coronaviruset från forskare.

Ett annat intressant resultat är att ett parti tydligt skiljer ut sig från de andra: Sverigedemokraterna. Bland deras sympatisörer instämmer nästan var fjärde – 23 procent – helt eller delvis i påståendet att coronaviruset är ett biologiskt vapen skapat av människor. Detta ligger samtidigt helt i linje med forskning som visar att populistiska partier och dess sympatisörer har en starkare benägenhet än andra att omfamna olika typer av konspirationsteorier, och understryker att Sverigedemokraterna inte är ett parti som andra.

För den veta mer kan hela rapporten laddas ner här.

Publicerat i Aktuellt, Nya publikationer | Märkt , , , , | 1 kommentar

Ny krönika: desinformation som vapen mot medierna

Nu har min senaste krönika i Borås Tidning publicerats. I den tar jag upp att allt fler – inte minst på högerkanten – tycks se medierna som fiender som ska bekämpas. I det sammanhanget är det många som inte drar sig för att använda lögner eller svepande och missvisande kritik byggd på selektiv ”anekdotisk bevisföring” samtidigt som de bortser från den forskning som finns. Rubriken på krönikan är Med lögnen vill de föra oss bakom ljuset.

Detta gäller inte bara internationellt, där Trump är otvetydigt det bästa exemplet. Det gäller också i Sverige. Några exempel på personer som nyligen ägnat sig åt sprida lögner eller missvisande och politiskt motiverad mediekritik som jag tar upp i krönikan är Jens Ganman, de moderata riksdagsledamöterna Jan Ericson och Lars Beckman (som på Twitter har gjort sig kända för att återkommande sprida missvisande och felaktig information) samt ledarskribenten Carolin Dahlman.

En slutsats av resonemangen är att det har blivit allt viktigare att skilja mellan saklig och underbyggd mediekritik och mediekritik som är svepande, byggd på anekdotiska exempel eller lögner och politiskt motiverad. Medan det behövs mer av det förra tjänar det senare enbart politiska syften.

Publicerat i Aktuellt, Journalistik & medier, Nya publikationer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Två år och sju månader

Två år och sju månader. Så lång tid har det gått sedan jag den 12 mars 2018 gick till företagshälsan och kom ut heltidssjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Det känns som en evighet, men nu är sjukskrivningen till sist avslutad. Den här veckan blir den första sedan mars 2018 som jag kommer att arbeta heltid.

Känslorna inför detta är onekligen blandade. Å ena sidan känns det som en stor seger, och jag har verkligen längtat efter och arbetat för att kunna återgå till arbetet på heltid. Å andra sidan ser jag tillbaka på en lång och många gånger svår återhämtningsperiod, där det hela tiden har varit en utmaning att utöka arbetstiden utan att arbeta så mycket eller så intensivt att det leder till bakslag.

Vare sig den utmaningen eller arbetet med återhämtningen är heller avslutat. Ur företagshälsans perspektiv innebär detta att man går tillbaka till heltid inte att man bedöms kunna arbeta ”effektivt” på heltid, utan snarare att man bedöms kunna arbeta 75 procent. Den övriga tiden betraktas fortfarande som en form av arbetsträning, och successivt ska man – jag – kunna utöka arbetsmängden tills dess att man kan arbeta ”effektivt” på heltid.

Inför det måste jag – har jag lärt mig – vara på min vakt. Jag har alltid arbetat mycket och intensivt och varit inblandad i många olika projekt, men måste lära mig att ta det lugnare och använda en annan måttstock när jag bedömer mina egna prestationer. I det sammanhanget tänker jag ibland på mig själv som en ”nykter arbetsnarkoman”. Jag har lärt mig priset av att arbeta för mycket i kombination med för lite återhämtning, och lyckas idag i stort sett leva ett mer balanserat liv. I den meningen kan jag möjligen beskrivas som ”nykter”. Samtidigt har jag som person fortsatt starka drag av arbetsnarkomani, och det kommer jag nog alltid ha. Därför kommer jag alltid behöva vara på min vakt mot mig själv.

I det sammanhanget är det faktum att jag inte är helt återställd en daglig påminnelse. Även om jag har kommit en lång väg känner jag fortfarande ofta av hjärntröttheten, vilket bland annat gör att jag inte orkar läsa lika mycket och inte kan läsa lika snabbt som förr. Jag blir fortare trött och behöver ta fler pauser. Det gäller både arbete och olika sociala sammanhang. Jag kan heller inte ha lika många bollar i luften samtidigt som jag kunde förr, utan har ett större behov av att fokusera på några saker åt gången. Jag kan heller inte kasta mig från det ena till det andra – exempelvis föreläsa och forska eller skriva på olika artiklar som handlar om olika saker – lika enkelt som förr, utan behöver mer tid för att ställa om när jag ska skifta arbetsuppgifter.

Jämfört med för två år och sju månader sedan är detta dock ingenting, och jag är oändligt tacksam över allt stöd och allt hjälp jag har fått under den här resan. Det gäller inte minst från min familj och mina nära vänner, som alltid finns där för mig! Det gäller också för min arbetsgivare, som verkligen har stöttat och fortsätter att stötta mig. Jag är också mycket tacksam för all hjälp jag har fått från företagshälsan.

Nu är det upp till mig att se till att vidmakthålla en sund balans mellan sådant som kostar och sådant som ger energi och kraft, både i och utanför arbetet. Teoretiskt har jag under de senaste åren lärt mig väldigt mycket om utmattningssyndrom och min egen psykologi, men det gäller att omsätta kunskaperna i praktiken. Som så ofta är det lättare sagt än gjort, men det ska gå!

Till sist önskar jag verkligen att jag hade tagit de varningstecken som föregick sjukskrivningen på fullaste allvar, istället för att intala mig själv att det nog inte var så farligt och att det snart skulle bli bättre. Om jag hade tagit dessa varningstecken på allvar hade jag kanske sluppit att bli sjukskriven för utmattningssyndrom. Om du som läser detta har upplevt några varningstecken hoppas jag därför innerligt att du är klokare än jag och tar dem på allvar. I värsta fall kan det annars ta år att komma tillbaka.

Publicerat i Aktuellt, Mer personligt | 7 kommentarer

Krönika: Auktoritära populister urholkar demokratin

Valet i USA närmar sig med stormsteg. Som demokratiskt sinnad finns det skäl att känna stor oro, med tanke på hur många gånger Trump har signalerat att han inte är beredd att godkänna valresultatet om han inte skulle vinna. Hans upprepade och falska påståenden om att röstfusk är vanligt förekommande inger också stor oro, liksom Republikanernas försök att göra det svårare för människor i röstdistrikt där de är svaga att rösta.

Detta understryker en gammal sanning som många ändå inte tycks ha tagit till sig: auktoritära populister är inte demokrater, oavsett om de har kommit till makten genom fria och demokratiska val.

Detta är också temat för min senaste krönika i Borås Tidning. I den diskuterar jag även forskning som visar att många människor – även i Sverige – antingen inte har särskilt goda kunskaper om vad demokrati innebär eller att de är villiga att inskränka centrala demokratiska fri- och rättigheter. Rubriken på krönikan är Auktoritära populister urholkar demokratin.

För den som vill läsa krönikan återfinns den här.

Publicerat i Aktuellt, Demokrati och politik, I medierna, Nya publikationer | Märkt , | Lämna en kommentar

Ny krönika: ”Fria medier är hotade”

BT 31 augustiIdag är det dags för min senaste krönika i Borås Tidning. Den här gången handlar den om det hot mot fria och oberoende medier som kommer från den auktoritära populismen, och hur auktoritära populister på olika sätt försöker underminera förtroende för traditionella medier. Till de strategier som tillämpas hör upprepade anklagelser mot medierna för ”falska nyheter” eller för att vara politiskt partiska även när sådana anklagelser saknar empiriskt stöd. Ytterligare en strategi – som jag inte fick plats med i krönikan – handlar om att upprepade gånger hävda att förtroendet för medierna sjunker, även när det inte stämmer.

Ett nyckelord i dessa sammanhang är ”upprepade”: säkerligen väl medvetna om att människor har en tendens att uppfatta påståenden som de hör många gånger som mer sanna hoppas de auktoritära populisterna med sin upprepade kritik att droppen till sist ska urholka stenen och att folk ska börja tro på anklagelserna, oavsett om de har stöd i forskning eller inte.

Hela krönikan kan läsas här.

Publicerat i Aktuellt, Nya publikationer | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Nytt kapitel om partianhängarskap och medieanvändning

HandbookPartisanshipStrax före sommaren släpptes den nya boken Research Handbook on Political Partisanship, redigerad av   statsvetarprofessorerna Henrik Oscarsson och Sören Holmberg. Det är en omfattande och heltäckande bok, med totalt 28 kapitel som behandlar olika aspekter av politisk partianhängarskap (partisanship), inklusive faktorer som påverkar människors partianhängarskap och hur människors partianhängarskap i sin tur påverkar deras attityder och beteenden. Skrivna av ledande forskare från runt om i världen är det mycket intressant läsning, och jag är övertygad om att den kommer att bli flitigt använd av dem som forskar kring eller intresserar sig för partianhängarskap och dess betydelse.

Ett av dessa kapitel har jag skrivit tillsammans med Adam Shehata, vilket har titeln Media and political partisanship. I kapitlet gör vi en genomgång och analys av såväl svensk som internationell forskning som handlar om (a) hur partianhängarskap påverkar människors medieanvändning, (b) hur människors medieanvändning påverkar deras partisympatier och partianhängarskap, och (c) hur partianhängarskap modererar vilka effekter människors medieanvändning har på deras politiska attityder, åsikter och beteenden.

Att gå in på detalj vad vi kommer fram till låter sig inte göras här, men i all korthet visar genomgången att det finns tydliga länkar mellan partianhängarskap och medier i samtliga tre dimensioner. Eller för att citera från slutsatserna:

Given the fundamental role of partisanship in public opinion formation, it plays a significant part in how citizens attend to news and political information as well as how they process and filter such information. At the same time, partisanship is also continuously updated, maintained, reinforced and sometimes changed by mediated communication.

Den som är intresserad av att läsa mer är välkommen att höra av sig till jesper[at]jesperstromback.com.

 

Publicerat i Aktuellt, Nya publikationer | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Ny krönika: SD ett auktoritärt populistiskt parti

SkärmdumpIdag är det dags för min senaste krönika i Borås Tidning. Inspirerad bland annat av boken Cultural Backlash. Trump, Brexit and the Rise of Authoritarian Populism av statsvetarna Pippa Norris och Ronald Inglehart är temat att SD inte bara är ett invandrings- och invandrarfientligt parti. Det är inte ens ”bara” ett vanligt populistiskt parti. Det är ett auktoritärt populistiskt parti, som enligt Norris och Inglehart hör till samman partigrupp som bland annat Fidesz i Ungern och Lag och Rättvisa i Polen.

Värt att påminna om är att detta är partier som vid makten successivt har underminerat demokratin, till den grad att Ungern – enligt forskningsinstitutet V-Dem – inte längre räknas som en fullvärdig demokrati. Detta är också partier som enligt statsvetarna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt och deras mycket läsvärda bok How democracies die kan karaktäriseras som ”demokratins lönnmördare” (democracy’s assassins). De9781138654792n boken kommer för övrigt att ges ut på svenska av Studentlitteratur någon gång i höst.

I krönikan diskuterar jag också det omstridda begreppet populism, och utvecklar vad som kännetecknar populism. Detta är något som jag har skrivit om tidigare, bland annat i boken Populist Political Communication in Europe (Routledge), redigerad tillsamans med Toril Aalberg, Frank Esser, Claes de Vreese och Carsten Reinemann. Mer information om den finns här.

– – – –

Uppdatering: SD gillade uppenbarligen inte min krönika, och har skrivit ett svar där de försöker sig på att hävda att de inte är populister och inte har vurmat för Ungern. Som så ofta är glider deras retorik och argumentation på sanningen, vilket jag påpekar i mitt svar på deras replik. Både deras replik och mitt svar kan läsas här.

Publicerat i Aktuellt, Demokrati och politik, Nya publikationer | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Ny krönika: låt oss göra ett litet tankeexperiment

skärmdumpIdag är det dags för min senaste krönika i Borås Tidning. Inspirerad av John Rawls’ klassiska ”En teori om rättvisa” bjuder jag där in till ett litet tankeexperiment. Kort sagt ber jag läsarna föreställa sig att partiledarna för samtliga riksdagspartier fick i uppdrag att komma överens om vilka grundläggande rättviseprinciper som ska vara styrande för politiken i Sverige – samtidigt att de inte skulle ha någon aning om i vilken position de själva skulle befinna sig i det Sveriges vars grundläggande rättviseprinciper de ska bestämma.

De skulle inte veta om de var man eller kvinna, ung eller gammal, ljushyad eller mörkhyad, heterosexuell eller homosexuell, frisk eller sjuk, rik eller fattig, lågutbildad eller högutbildad, stadsbo eller landsbygdsbo, född i Sverige eller på flykt. De skulle, kort sagt, inte ha någon aning om vilken politik som skulle gynna eller missgynna dem själva. Vilka rättviseprinciper skulle de välja då? Vilken politik skulle de förespråka då?

Samma tankeexperiment kan tillämpas på andra områden. Tänk om de politiker som nu sitter och förhandlar om den framtida migrationspolitiken inte skulle veta ifall de själva skulle vara på flykt eller inte: vilken politik skulle de förespråka då?

Man kan också använda en variant av tankeexperimentet för att testa sig själv, genom att fråga sig  om man skulle motsätta sig eller stötta olika förslag om man tillhörde en annan grupp än den egna. Exempelvis kan man som man, svenskfödd eller högavlönad fråga sig om man skulle stötta olika förslag om man istället var kvinna, invandrad eller lågavlönad – och omvänt.

Om svaret är nej finns det goda skäl att tänka igenom sina åsikter, oavsett vilket parti man hittills röstat på eller var man befinner sig på vänster-höger skalan. Om, vill säga, man vill att politiken ska vara förenlig med oegennyttiga rättviseprinciper.

 

 

 

Publicerat i Aktuellt, Nya publikationer | Lämna en kommentar