Ny forskningsartikel: gestaltningseffekter på människors attityder till fri rörlighet

Vid sidan av dagordningsteorin är gestaltningsteorin (framing theory) en av de mest framträdande teorierna om mediernas effekter på människors verklighetsuppfattningar och åsikter. Kärnan i teorin är att medierna genom val av bland annat ord, bilder, vinklar och nyhetskällor påverkar hur människor uppfattar det som nyheterna handlar om. En lång rad studier har också visat att medierna kan ha signifikanta gestaltningseffekter, bland annat när det gäller hur människor ser på invandring.

I en nypublicerad artikel undersöker vi om detta också gäller människors attityder till fri rörlighet inom EU. Artikeln är publicerad i Journalism & Mass Communication Quarterly med titeln Does news frame affect free movement attitudes? A comparative analysis, och är skriven tillsammans med Nora Theorin, Christine Meltzer, Christian Schemer, Jakob Moritz-Eberl, Fabienne Lind, Tobias Heidenreich och Hajo Boomgaarden.

Studien bygger på ett surveyexperiment i Ungern, Polen, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Bland annat undersöker vi effekten av positive respektive negativa gestaltningar samt av så kallade tematiska respektive episodiska gestaltningar av fri rörlighet, liksom vilken betydelse utbildningsnivå har i sammanhanget.

Resultaten visar emellertid mycket få gestaltningseffekter, och att de effekter som fanns skilde sig åt mellan länder. Eller för att citera en av våra slutsatser: ”the framing effects were few, weak, and not robust across countries”. Detta väcker såklart frågan varför vi inte fann fler och starkare effekter, givet tidigare forskning. Något säkert svar går inte att ge på den frågan, men en möjlig förklaring är att människors attityder till fri rörlighet är mer stabila än deras attityder till andra frågor som har undersökts. En annan möjlig förklaring är att den experimentella manipulationen inte var tillräckligt kraftig. Ytterligare en möjlig förklaring är att gestaltningseffekter de facto skiljer sig mellan länder.

Oavsett vilken förklaring – eller kombination av förklaringar – som kommer närmast sanningen är studien en viktig påminnelse om något som generellt gäller mediernas effekter: Att medierna kan ha effekter betyder det inte att de alltid har det.

Publicerat i Aktuellt, Nya publikationer | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Top Paper Award och ny forskningsartikel

Nästa vecka är det dags för den årliga konferensen med International Communication Association (ICA) – världens främsta konferens för kommunikationsforskare. På grund av coronapandemin kommer den tyvärr att hållas digitalt, men jag ser ändå fram emot den. Särskilt glad och stolt är jag över att ett av mina papers har fått en Top Paper Award av Political Communication Division. Det är första gången, vilket inte gör det mindre roligt, och innebär att det var ett av de tre papers som fick högst betyg i granskningsprocessen.

Det prisbelönta pappret är skrivet inom ramen för Network of European Political Communication Scholars (Nepocs), tillsammans med Laia Castro Herrero, Frank Esser, Peter Van Aelst, Claes de Vreese, Toril Aalberg, Ana Cardenal, Nicoleta Corbu, David Nicolas Hopmann, Karolina Koc-Michalska, Jörg Matthes, Christian Schemer, Tamir Sheafer, Sergio Splendore, James Stanyer, Agnieszka Stepinska, Vaclav Stetka och Yannis Theocharis. Det bygger på en omfattande panelundersökning i 17 länder, där den första panelvågen genomfördes i december 2019 och den andra i maj 2020. De länder som ingår i studien är Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Israel, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.

I veckan som gick publicerades pappret även i International Journal of Press/Politics med titeln Navigating High-Choice European Political Information Environments: A Comparative Analysis of News User Profiles and Political Knowledge. Baserat på den ovan nämnda panelundersökningen syftar studien till att (a) undersöka vilka nyhetsanvändarprofiler som kan identifieras i de olika länderna och (b) sambanden mellan olika nyhetsanvändarprofiler och människors politiska kunskaper.

Bland mycket annat visar resultaten att det går att identifiera fem nyhetsanvändarprofiler: news minimalists, social media news users, traditionalists, online news seekers och hyper news consumers. Dessa återfinns i samtliga länder, men hur vanliga de är varierar. Detsamma gäller sambanden med politisk kunskap. Överlag visar resultaten att de som konsumerar mycket traditionella medier och online medier har bättre politiska kunskaper än övriga – till och med jämfört med de som är hyperkonsumenter av nyheter:

More specifically, the results shows that those having a more selective and richer online news diet (online news seekers) are more likely to hold higher levels of surveillance knowledge compared to all groups of news users with the exception of those using traditional and public media, who are comparatively better informed than the rest. Strikingly enough, the hypoerconsumer of news profile shows either nonsignificant associations with political knowledge or (when compared with traditional and online news seekers) even negative correlations.

Det positiva sambandet mellan att använda mycket online medier och politisk kunskap återfinns i de skandinaviska länderna, Österrike, Schweiz, Tyskland, Ungern, Rumänien och Israel är sambandet positivt, men däremot inte i Frankrike, Italien, Grekland, Storbritannien och Nederländerna. En trolig förklaring till detta är att utbudet av politiska nyheter i de online medier som människor använder sig mest av i de olika länderna skiljer sig åt.

För den som är intresserad av att läsa mer finns artikeln här. NiemanLab har också publicerat en läsvärd populärvetenskaplig beskrivning och diskussion om artikeln med titeln What’s the healthiest news diet? Probably traditional media, but don’t gorge yourself: Too much can leave you less informed.

Publicerat i Aktuellt, Journalistik & medier, Nya publikationer | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ny krönika: Förväxla inte åsikter och fakta

Idag var det dags för en ny krönika i Borås Tidning. Utgångspunkt är Daniel Patrick Moynihans bevingade ord: ”Var och en har rätt till sin egen åsikt, men inte till sina egna fakta”. Dessa ord finns det starka skäl att påminna om i en tid när allt fler tycks förväxla åsikter och fakta – eller vilseleder genom att antingen framställa åsikter som fakta eller fakta som åsikter. Inte minst många politiker och debattörer gör detta av strategiska skäl: genom att försöka påverka människors verklighetsuppfattningar hoppas man göra det lättare i nästa steg att övertyga människor om att en viss politik är rätt och riktig.

Samtidigt korrumperar detta den samhälleliga debatten och bidrar till kunskapsresistensen, vilket i sin tur underminerar rationaliteten på både den individuella nivån och samhällsnivån liksom demokratins funktionssätt. Därför måste gränsen mellan åsikter och fakta alltid hållas tydlig. Samtidigt behövs bättre mekanismer för att ställa dem som framställer frågor om fakta och kunskap som en fråga om åsikter till svars.

Hela krönikan kan läsas här.

Publicerat i Aktuellt, Demokrati och politik | Märkt , , | Lämna en kommentar

Om utbrändhet och medielandskapets förändringar

Det är inte ofta jag är omslagspojke, och sedan jag drabbades av utmattningssyndrom för drygt tre år sedan är jag mycket restriktiv med att ställa upp på intervjuer och medverka i olika medier. De krönikor jag regelbundet skriver för Borås Tidning är vad jag hinner och – inte minst viktigt – orkar med vad gäller mediemedverkan. Men ingen regel utan undantag. För en tid sedan ställde jag därför upp på en längre intervju med tidningen Journalisten, vilken publicerades i veckan som gick.

Artikeln är en så kallad profil, och handlar i hög grad om mig, min historia, utbrändheten och om min syn på medielandskapets förändringar. För den som är intresserad av att läsa intervjun finns den här, även om man måste vara prenumerant eller medlem i Journalistförbundet för att kunna läsa den.

Vad gäller utmattningssyndromet arbetar jag sedan i höstas heltid igen, men processen med att återhämta mig fortsätter, och det är en fortsatt balansgång. Tills vidare kommer jag därför fortsätta fokusera på kärnuppgifterna i mitt arbete – forska, undervisa, handleda, söka forskningsmedel, viss administration – och ligga lågt med olika typer av extern medverkan såsom föreläsningar och intervjuer.

Publicerat i Aktuellt, Mer personligt | Märkt | Lämna en kommentar

Ny krönika: Invandringen fortfarande en resurs

Idag var det dags för min senaste krönika i Borås Tidning. Med anledning av att det är fem år sedan jag gav ut boken Utan invandring stannar Sverige handlar krönikan om två mycket problematiska tankefigurer som präglar allt för mycket av den svenska debatten om invandring: att Sverige ”måste” minska invandringen och att invandringen belastar Sverige, framförallt ekonomiskt. Inte någon av dessa tankefigurer håller om man granskar dem närmare och utgår från forskning om hur invandring påverkar mottagarländer som Sverige. Även om det såklart finns problem förknippade med invandring – precis som med skolan, miljön, brottsligheten eller vilket annat område som helst – bidrar invandring i allt väsentligt till att stärka Sverige ekonomiskt, socialt och kulturellt.

De politiska kalkylerna och den politiska debatten har förändrats kraftigt sedan Utan invandring stannar Sverige gavs ut, men inte att invandring är en resurs. I en värld där antalet människor på flykt är rekordstort har det inte heller förändrats att vi har en moralisk skyldighet att försöka hjälpa människor. Att Sverige inte kan hjälpa alla är inget argument mot att inte försöka hjälpa så många som möjligt, så många vi kan, eller fler än vi hjälper idag när invandringen av flyktingar till Sverige är mindre än någon gång tidigare under 2000-talet.

Hela krönikan kan läsas här.

Publicerat i Aktuellt, Migration & integration, Nya publikationer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ny krönika om medieförtroende och fientliga medier-fenomenet

Idag publicerades min senaste krönika i Borås Tidning. I den diskuterar jag resultaten av den senaste Förtroendebarometern. Ett av de intressanta resultaten är att förtroendet för de svenska medierna är stabilt, trots en del påståenden om motsatsen. Ett annat intressant resultat handlar om var människor placerar sig själva respektive medierna på den klassiska vänster-höger-skalan. Där visar Förtroendebarometern att ju längre till höger människor placerar sig själva ideologiskt, desto längre till vänster placerar de samtliga medier.

Detta illustrerar det som inom forskningen kallas fientliga medier-fenomenet, vilket jag har skrivit om tidigare. Lite förenklat innebär det att imänniskor har en tendens att uppfatta medierna som om de gynnar motståndarna och missgynnar den egna sidan i en konflikt, vilket har visats även i studier där människor från olika sidor i en politisk konflikt har fått ta del av exakt samma innehåll. Detta, i sin tur, illustrerar att frågan om mediernas partiskhet i grunden ofta handlar om betraktarnas partiskhet.

För den som vill läsa krönikan finns den här.

Publicerat i Journalistik & medier, Nya publikationer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ny krönika: ”Extrema partier alltid beredda att gå längre”

Imorgon ska Liberalernas partiråd samlas för att avgöra om de stödjer Sabunis linje att öppna för någon form av samverkan med SD. För mig är det obegripligt att ett parti som kallar sig liberalt är beredda att samarbeta med det mest extrema och antiliberala partiet i riksdagen, istället för att konsekvent söka strid mot det.

Ingen ska heller tro att SD har förändrats. Ur Bevara Sverige svenskt (BSS) är de sprungna, och de ränderna går inte ur. Eller som jag konstaterar i slutet av krönikan: ”De må ha bytt ut kängorna och bomberjackorna mot kostymer, men de senaste utspelen visar att avståndet mellan det BSS som partiet är sprunget ur och dagens SD inte är så stort som vissa tycks vilja intala sig. De vill fortfarande ”bevara Sverige svenskt”, med en mycket snäv syn på vad som är svenskt.”

Hela krönikan kan läsas här.

Publicerat i Nya publikationer, Svensk politik | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ny krönika: Varför vissa låtsas förvånade över att SD förblir ett invandrings- och invandrarfientligt parti

Idag publicerades min senaste krönika i Borås Tidning. Den handlar om varför vissa borgerliga partier och debattörer nyligen framställde sig som förvånade över att Jimmie Åkesson beskrev invandring som en social, ekonomisk och kulturell belastning. Min tolkning är att utspelet rubbade den plan som vissa borgerliga partier och debattörer har att framställa det som om SD har förändrats och blivit mindre extremt, för att därigenom legitimera ett ökat samarbete. Om SD inte har förändrats blir det svårt för M och KD motivera samarbete med dem: alltså måste man försöka framställa det som om SD har förändrats. Intressant och sorgligt nog tycks detta ha lett till att vissa borgerliga politiker och debattörer numera tycks mer intresserade av att putsa SD:s fasad än SD själva.

Hela krönikan kan läsas här.

Publicerat i Aktuellt, Nya publikationer, Svensk politik | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ny krönika om medieanvändning och inlärningseffekter

Idag publicerades min senaste krönika i Borås Tidning. I den diskuterar jag forskning som visar att människor lär sig mindre om politik och samhälle av att följa nyheterna via digitala och sociala medier, och av att använda sig av digitala och mobila plattformar för att följa nyheterna, än av att följa dem i traditionella nyhetsmedier i deras traditionella format (tidningar, tv, radio). Samtidigt visar forskning att många tror att de inte aktivt behöver följa nyheterna för att vara informerade, utan att nyheterna på något sätt ändå ska nå fram till dem. Sammantaget finns det därför en risk för att vi går mot ett samhälle där allt fler känner sig informerade utan att faktiskt vara det. Den slutsatsen avspeglar sig också i rubriken: ”Risken är stor att många känner sig informerade utan att vara det”.

Publicerat i Aktuellt, Journalistik & medier, Nya publikationer | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Trump och den stora lögnen

Den här veckan inleds den andra riksrättsprocessen mot Donald Trump. Bakgrunden är stormningen av kongressen den 6 januari i ett försök av Trumpanhängare att förhindra bekräftandet av Joe Biden som USA:s 46:e president. Dessa eldades på av Trump och den återkommande lögnen om valfusk och att Trump egentligen vann valet. Denna ”stora lögn” har dessvärre varit effektiv: en rad olika opinionsundersökningar visar att en majoritet av republikanska väljare tror att valet var stulet.

Hur är detta möjligt? Hur kan så många människor tro att Trump egentligen vann valet, i total avsaknad av evidens och trots omfattande evidens mot det? Om detta skriver jag i dag i DN Kultur tillsammans med Henrik Ekengren Oscarsson, Kathrin Glüer, Torun Lindholm Öjmyr, Peter Pagin och Åsa Wikforss. Rubriken på artikeln är ”Sex forskare: Alla medier bär ett ansvar för den stora lögnen”.

För den som inte har tillgång till DN följer artikeln nedan:

Denna vecka inledes riksrättsprocessen i senaten mot USA:s tidigare president Donald Trump. Hans ”stora lögn” visar hur sårbart det demokratiska styrelseskicket är och hur viktigt det är att försöka förstå hur denna sorts lögner kan få fäste, skriver sex forskare inom filosofi, medievetenskap, statsvetenskap och psykologi.

Joe Biden har installerats som USA:s 46:e president. I valet besegrade Biden Donald Trump med drygt sju miljoner röster, ca 81 miljoner för Biden mot 74 miljoner för Trump. Dessa siffror är officiellt fastslagna av delstaterna och politiskt bekräftade i kongressen. Men Trump har envist hävdat att valet blivit ”stulet” genom omfattande valfusk, något som historikern Timothy Snyder nyligen kallade Trumps ”stora lögn”. Trumps advokater har överklagat valresultat i domstol i flera delstater, men av mer än 60 överklaganden har endast ett godkänts, och det berörde ett fåtal röster i Pennsylvania.

Trots en total brist på evidens om valfusk visar undersökningar fortfarande att en majoritet av republikanska väljare (runt 80 procent) hävdar att valet blev stulet. Resultaten är häpnadsväckande. Hur kan det komma sig att så många är övertygade om att valfusk ägt rum, i total avsaknad av stöd för påståendet och trots omfattande evidens emot det? Att vi har att göra med ett allvarligt hot mot den amerikanska demokratin är klart. Resultaten är så remarkabla att de utgör en intellektuell utmaning för berörda vetenskapliga discipliner. Här nedan ska vi försöka kasta ljus över frågan utifrån filosofi, psykologi, medievetenskap och statsvetenskap. Den stora lögnen illustrerar det demokratiska styrelseskickets sårbarhet och det är avgörande att vi försöker förstå hur denna sorts lögner kan få fäste.

Det är irrationellt att tro på det man saknar god evidens för, i synnerhet då det också finns stark evidens mot. När det gäller valet har evidens för resultaten framkommit genom rösträkning. Omstridda resultat har räknats om, i några fall flera gånger. Ansvariga för valprocessen är i flera fall själva republikaner. Federala myndigheter, som FBI och CISA, har förklarat valet korrekt. Man har till och med konstaterat att valprocessen var den säkraste någonsin. Allt detta är offentligt tillgängligt.

Mot detta står rykten om manipulerade valmaskiner, nattliga leveranser av Bidenröster och bortkastade Trumpröster. Det mesta har förblivit lösa rykten som inte ens lagts fram i domstol. Det som har lagts fram har nästan uteslutande avförts. Obalansen i evidens är skriande. Samtidigt används dubbla måttstockar: man godtar rösträkning i delstater där Trump vunnit, medan resultat som talar mot den egna övertygelsen förkastas. Ogrundade rykten behandlas som goda skäl. Vad gäller kunskap är det fråga om en svårförklarlig systematisk irrationalitet.

Övertygelsen kan visserligen rationaliseras med hjälp av extrema bakgrundsuppfattningar. För den som tror att allt Trump säger är sant så följer att valet är stulet om han säger så. Detta kan sedan kombineras med än mer extrema konspirationsteorier, till exempel teorin att USA i själva verket styrs av en hemlig skuggregering. Men sådana bakgrundsuppfattningar är i sin tur irrationellt formade och ger återigen upphov till frågan hur deras uppkomst ska förklaras.

Det är förstås inte så att vi alltid är rationella. Det är väl belagt att vårt tänkande uppvisar olika former av irrationalitet. Vi lider exempelvis av bekräftelsebias, tendensen att ensidigt avvisa det som går emot våra övertygelser och acceptera det som stöder dem. Det här är enkelt att göra när den information vi har är lite tvetydig, men när det gäller utgången av det amerikanska valet kan resultatet knappast kallas tvetydigt. En annan välkänd mekanism är det så kallade motiverade tänkandet, en form av tänkande som drivs av andra mål än att nå sanningen. Att skydda gruppidentiteten utgör ett exempel. Det handlar om att tro i enlighet med vad den egna gruppen tror snarare än på basis av goda skäl. Men även om motiverat tänkande bidrar till att förklara varför republikaner tenderar att tro på vad Trump säger är det svårt att se hur det räcker till för att förklara hur så många av dem tror på den stora lögnen.

För att närma oss en förklaring av varför så många framhärdar i tron att valfusk förekommit måste vi vidga perspektivet och använda oss av olika discipliners verktyg och resultat. Bland annat handlar det om att förstå mediernas speciella roll i det hela. De politiska institutionernas roll i sammanhanget är också extremt viktigt.

Den stora lögnen har upprepats otaliga gånger av Trump själv, av hans politiska allierade, och av en brokig skara mer eller mindre politiskt högervinklade medier. Den har också upprepats otaliga gånger av de etablerade nyhetsmedierna. Även om dessa har varit noga med att påpeka att det inte finns något som talar för att det har förekommit valfusk bidrar upprepandet till lögnens spridning. Konsekvensen är att det varit nästan omöjligt att undvika påståenden om valfusk, samtidigt som de som varit mottagliga för sådana påståenden lätt har kunnat söka sig till medier som bekräftat deras misstankar. Den felaktiga informationen förmedlad via etablerade medier och förstärkt av högervinklade medier har därför samverkat med människors benägenhet att vilja tro på talet om valfusk.

Den stora lögnens spridning tjänar också som en viktig påminnelse om hur stor makt olika politiska aktörer kan ha när det gäller att forma människors verklighetsuppfattningar. I det amerikanska fallet pekar statsvetarna bland annat på att tvåpartisystemet inte har kunnat hantera utvecklingen. Allt mer internt splittrade har partierna misslyckats med att kanalisera olika väljargruppers önskemål i en tid av växande sociala konflikter. Under de senaste decennierna har utvecklingen därför gett utrymme för ett politiskt entreprenörskap som medvetet bidragit till att bygga partipolitiska ”megaidentiteter”, att sortera befolkningen partipolitiskt, och att demonisera motståndarpartiet. Starkare känslor av partianhängarskap har sedan skapat utrymme för en ideologiskt baserad sortering av nyhetsmedierna.

I fråga om det stulna valet har Donald Trumps anhängare få motiv att systematiskt pröva berättelsen mot existerande källmaterial. Är man fast i en ideologisk silo blir världen svartvit. Den som lyfter fram fakta som ifrågasätter berättelsen blir etiketterad som fiende. Evidens och argument värderas inte utan avfärdas direkt genom att ifrågasätta avsändarens motiv: Det där säger du bara för att du tillhör motståndarlägret.

Det finns i nuläget ingen slutgiltig förklaring till det häpnadsväckande faktum att många miljoner väljare tror att valet var stulet. Men det står klart att det handlar om ett komplext samspel mellan olika faktorer, interna och externa. Komplexiteten bör tas på allvar. Att en lögn av detta slag får fäste är inget som sker av sig själv och kan inte förklaras enbart genom att hänvisa till att vi är irrationella och känslodrivna. Det handlar också om hur våra psykologiska sårbarheter samverkar med omgivningen och hur externa aktörer medvetet försöker exploatera dessa sårbarheter.

En sak är dock klar: Ett särskilt ansvar vilar på politiker och opinionsbildare. Efter det svenska valet 2018 hade valprövningsnämnden rekordmånga ärenden att hantera och det stod klart att det fanns aktörer som ville sprida ogrundad misstro om valsystemet. Men misstankarna fick inte någon spridning och det är sannolikt att det beror på att ingen etablerad politiker eller opinionsbildare valde att exploatera frågan (den gången).

Henrik Ekengren Oscarsson Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Kathrin Glüer Professor i filosofi, Stockholms universitet

Torun Lindholm Öjmyr Professor i psykologi, Stockholms universitet

Peter Pagin Professor i filosofi, Stockholms universitet

Jesper Strömbäck Professor i journalistik och politisk kommunikation, Göteborgs universitet

Åsa Wikforss Professor i filosofi, Stockholms universitet

Publicerat i Aktuellt, Demokrati och politik, Mer personligt | Märkt , , , | Lämna en kommentar