#Utan invandring

Utan-invandring_front-HiHur påverkas Sverige av invandring – och vad visar forskning på området? Med tanke på hur mycket frågor som rör invandring har diskuterats under de senaste åren kan man tycka att svaret borde vara glasklart, men mer debatt behöver inte betyda en bättre eller mer faktabaserad debatt. Ibland kan det vara tvärtom. Ju mer intensiv och polariserad debatten kring invandring har blivit, desto starkare har jag därför känt ett behov av att gå till botten med frågan om vad forskning visar när det gäller invandringens påverkan på Sverige.

Resultatet är boken Utan invandring stannar Sverige, som publicerades 2016. Boken bygger på en bred genomgång av forskning inom olika discipliner som handlar om hur invandring har påverkat och påverkar Sverige, med fokus på hur invandring påverkar Sverige i ljuset av bland annat globalisering, en åldrande befolkning, och behovet av företagande, entreprenörskap och kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.

Den bild som framträder av denna breda forskningsgenomgång är tydlig: Invandring bidrar i allt väsentligt till att utveckla och stärka Sverige. Så har det varit historiskt. Så är det idag. Och så kommer det med all sannolikhet att vara i framtiden. Bland mycket annat bidrar invandring till att föryngra befolkningen och bromsa åldrandet av befolkningen, till företagandet och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, till utrikeshandeln, och till ökad mångfald, kreativitet och innovationsförmåga.

Det förhindrar inte att det finns problem förknippade med invandringen, framförallt på kortare sikt, och att Sverige har integrationsproblem. En bättre fungerande integration skulle inte bara göra att invandrades resurser togs tillvara på ett bättre sätt, den skulle också göra att invandring bidrog mer till Sverige än vad den redan gör. Trots sådana problem visar forskningsgenomgången att invandring bidrar till att utveckla och stärka Sverige. Att vara ett land som är öppet för invandring är därför inte bara en fråga om solidaritet. Det ligger också i det nationella intresset.

För bokningar av föreläsningar som handlar om Utan invandring stannar Sverige, kontakta Ulrika Bergwall på Volante.