Ny bok: ”Media and Public Attitudes Toward Migration in Europe”

Om det är något som ofta kännetecknar debatten kring invandring är det att många har åsikter, samtidigt som fakta och forskning ofta spelar en underordnat roll. Detsamma gäller debatten kring människors åsikter om invandring, liksom om mediernas bevakning av invandring och vilken betydelse den har. Ytterligare ett problem är att invandring i verkligheten är mångfacetterad, vilket det sällan tas hänsyn till vare sig i debatten eller i forskningen på området. För att ta ett uppenbart exempel: i verkligheten präglas invandring av en blandning av flyktinginvandring, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och invandring för att studera, men i debatten pratas det ofta om ”invandring” i generella termer. Likaså görs det sällan skillnad på invandring inom EU respektive till EU. Vad gäller forskningen på området fokuserar den ofta antingen på invandring i generella termer eller på en specifik form av invandring.

Men vad utmärker mediernas bevakning av invandring inom och till EU? Vad utmärker människors perceptioner av och åsikter om invandring inom och till EU? Och hur påverkar medierna människors perceptioner av och åsikter om invandring inom och till EU?

Dessa tre övergripande frågor står i fokus i den nysläppta boken Media and Public Attitudes Toward Migration in Europe. A Comparative Approach (Routledge, 2021), som jag är redaktör för tillsammans med Christine E. Meltzer, Jakob-Moritz Eberl, Christian Schemer och Hajo Boomgaarden. Boken bygger på data insamlande inom det EU-finansierade forskningsprojektet Role of European Mobility and Its Impact in Narratives, Debates, and EU Reforms (REMINDER), och omfattar sex länder: Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Ungern. Metodologiskt bygger den på såväl tre omfattande automatiserade innehållsanalyser (en som täcker nyhetsmedier under perioden 2003–2017, en som täcker nyhetsmedier under perioden 2017–2018, en som omfattar sociala medier), en panelundersökning och experiment i dessa sex länder. Empiriskt är det troligen den mest heltäckande boken på området så här långt. För att bara ta två exempel bygger analysen av sociala medier på över tre miljoner poster, varav cirka 60 000 var migrationsrelaterade och postade av parlamentsledamöter i de olika länderna, medan innehållsanalyserna av nyhetsmedier omfattar över en miljon migrationsrelaterade artiklar.

Totalt består boken av tolv kapitel, som vart och ett fokuserar på någon aspekt av de tre övergripande frågorna:

Part 1. Introduction

1. Setting the stage: Understanding media discourse about and public attitudes toward migration in Europe, av Jesper Strömbäck, Christine E. Meltzer, Jakob-Moritz Eberl, Christian Schemer & Hajo Boomgaarden

2. How to investigate media discourse about and public attitudeds toward migration in Europe: Our approach, av Fabienne Lind & Tobias Heidenreich

Part II. Public attitudes toward migration within and into Europe

3. Mapping public attitudes toward immigration within and into Europe, av Hajo Boomgaarden & Christine E. Meltzer

4. The influence of self-interested and sociotropic perceptions on immigration attitude, av Christine E. Meltzer

5. Mobile in Europe: Effects of mobility attitudes and experiences on attitudes toward freedom of movement, av Fabienne Lind & Christine E. Meltzer

Part III. Media discourse about migration within and into Europe

6. Mapping media coverage of migration within and into Europe, av Jakob-Moritz Eberl & Sebastian Galyga

7. Linguistic features of migration coverage in European mass media, av Sebastian Galyga & Fabienne Lind

8. Political elites’ migration discourses on social media

Part IV. Effects on public attitudes toward migration within and into Europe

9. Media effects on attitudes toward immigration: Political sophistication as a shield, av Jakob-Moritz Eberl & Christine E. Meltzer

10. Miscounting the others: Media effects on perceptions of the immigrant population size, av Christine E. Meltzer & Christian Schemer

11. How news frames affect immigration attitudes: Perceptions and emotions as underpinning mechanisms?, av Nora Theorin

Part V. Conclusions

12. Summary and conclusions: Media discourses about and public attitudes toward migration within and into Europe, av Jesper Strömbäck, Christine E. Meltzer, Jakob-Moritz Eberl, Hajo Boomgaarden & Christian Schemer

Eftersom boken omfattar många olika aspekter och analyser låter sig resultaten inte sammanfattas i bara några rader, men några resultat är värda att nämna. Till att börja med skiljer sig människors attityder till invandring beroende både på varifrån människor kommer och vilken typ av invandring det handlar om. Resultaten visar också att människors perceptioner av hur invandring påverkar brottsligheten och säkerheten i landet tycks ha större betydelse än deras perceptioner av hur invandring påverkar ekonomiskt eller kulturellt. Dessa perceptioner – hur korrekta eller inkorrekta de än är – har också betydelse för människors attityder till invandring. Vad gäller mediernas bevakning visar resultaten – i linje med tidigare forskning – att det är sällan den handlar om invandring inom EU. Ett annat resultat är att negativa gestaltningar är vanligare än positiva, och att distinktionen mellan ”vi och dom” är framträdande. Dessa resultat förvånar inte givet tidigare forskning, men strider mot påståenden om att medierna inte tar upp negativa aspekter av invandring. I verkligheten är det snarare tvärtom. Detsamma gäller i hög grad när parlamentsledamöter diskuterar invandring på sociala medier. När det slutligen gäller mediernas effekter visar resultaten att medierna kan ha effekter, men att det inte alltid gäller i alla länder. För att bara ta ett exempel visar analyserna att människor tenderar att överskatta hur många invandrare det finns i de egna länderna, men hur mycket skiljer sig mellan (liksom mellan olika grupper inom) länderna. Resultaten visar också att detta delvis påverkas av hur mycket och vilka medier människor använder sig av. Det är för övrigt ett genomgående resultat i vår och tidigare forskning att människor ofta har bristfälliga kunskaper om invandring.

Men detta är som sagt bara ett axplock av resultaten: mycket mer finns att hämta för dem som är intresserade av människors perceptioner av och attityder till invandring, mediernas bevakning av invandring, hur politiska eliter diskuterar invandring på sociala medier, och medieeffekter på människors perceptioner av och attityder till invandring. Vi hoppas därför att boken ska komma till bred användning, och diskuterar avslutningsvis i boken några implikationer av resultaten för journalister, tjänstemän, frivilligorganisationer och politiker som arbetar med migrationsrelaterade frågor.

För den som vill veta mer, se gärna förlagets hemsida. Boken kan också beställas via de vanliga nätbokhandlarna.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Nya publikationer, Politik & samhälle och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s