Downloads

Här kan du ladda ner olika publikationer som jag har skrivit. De publikationer som går att ladda ner är organiserade utefter vilket år de ursprungligen publicerades.

2022front-kr

– Strömbäck, Jesper (2022). Tre stora hot mot public service – alltmer politiskt ifrågasatt. In Dickson, Ninni (Ed.), The Power of Words – Future Challenges for Freedom of Expression (pp. 28–35). Stockholm: PEN Sweden. (download)

– Strömbäck, Jesper (2022). Three major threats to Swedish public broadcasting – increasingly politically contested. In Dickson, Ninni (Ed.), The Power of Words – Future Challenges for Freedom of Expression (pp. 28–35). Stockholm: PEN Sweden. (download)

– Strömbäck, Jesper (2022). Verklighetsuppfattningarna kommer först. In Bolin, Niklas, Falasca, Kajsa, Grusell, Marie & Nord, Lars (eds.), Snabbtänkt 2.0. Reflektioner från valet 2022 av ledande forskare. Sundsvall: Demicom. (download)

– Strömbäck, Jesper (2022). Beyond the political framing battles – Sweden in an international comparison. Stockholm: Fores. (download)

– Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper (2022). Media use and societal perceptions: The dual role of media trust. Media and Communication, 10(3), 146–157. (download)

– Strömbäck, Jesper, Broda, Elena, Bouchafra, Salma, Johansson, Sofia, Rettenegger, Gregor & Lindgren, Elina (2022). Conspiracy thinking and the role of media use: Exploring the antecedents of conspiratorial predispositions. European Journal of Communication, online early. (download)

– Tsfati, Yariv, Strömbäck, Jesper, Lindgren, Elina, Damstra, Alyt, Boomgaarden, Hajo & Vliegenthart, Rens (2022). Going Beyond General Media Trust: An Analysis of Topical Media Trust, its Antecedents and Effects on Issue (Mis)perceptions. International Journal of Public Opinion Research, online early. (download)

– Lindgren, Elina, Lindholm, Torun, Vliegenthart, Rens, Boomgaarden, Hajo, Damstra, Alyt, Strömbäck, Jesper & Tsfati, Yariv (2022). Trusting the Facts: The Role of Framing, News Media as a (Trusted) Source, and Opinion Resonance for Perceived Truth in Statistical Statements. Journalism & Mass Communication Quarterly, online early. (download)

– Castro, Laia, Strömbäck, Jesper, Esser, Frank, Van Aelst, Peter, de Vreese, Claes, Aalberg, Toril, Cardenal, Ana S., Corbu, Nicoleta, Hopmann, David Nicolas, Koc-Michalska, Karolina, Matthes, Jörg, Schemer, Christian, Sheafer, Tamir, Splendore, Sergio, Stanyer, James, Stepinska, Agnieszka, Stetka, Vaclav & theocharis, Yannis (2021). Navigating High-Choice European Political Information Environments: A Comparative Analysis of News User Profiles and Political Knowledge. International Journal of Press/Politics, 27(4), 827–859. (download)

– Johansson, Bengt, Strömbäck, Jesper, Johansson, Sofia & Cassel, Felix (2022). Sårbarhet för informationspåverkan. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet. (download)

– Strömbäck, Jesper (2022). Konspiratorisk läggning hos svenska folket. In Andersson, Ulrika, Oscarsson, Henrik, Rönnerstrand, Björn & Theorin, Nora (Eds.), Du sköra nya värld (pp. 73–86). Göteborg: SOM-institutet. (download)

– Strömbäck, Jesper (2022). Medieförtroendet i Sverige och Europa – bättre och stabilare än sitt rykte. In Willman, Anna, Hovemyr, Tove & Barnevik Olsson, Markus (Eds.), Nio reformområden för ökad tillväxt, trygghet och tillit (pp. 142–157). Stockholm: Fores. (download)

– Strömbäck, Jesper & Shehata, Adam (2022). Bidrar public service till bättre informerade medborgare? In Bjerling, Johannes (Ed.), Public service. En svensk kunskapsöversikt (pp. 56–72). Göteborg: Nordicom. (download)

– Strömbäck, Jesper, Wikforss, Åsa, Glüer, Kathrin, Lindholm, Torun & Oscarsson, Henrik (Eds.)(2022). Knowledge Resistance in High-Choice Information Environments. London: Routledge. (download)

– Strömbäck, Jesper (2022). Medieförtroende i Europa och Sverige – en forskningsöversikt. Stockholm: Fores. (download)

– Strömbäck, Jesper (2022). Bortom kampen om verklighetsbilden – Sverige i en internationell jämförelse. Stockholm: Futurion. (download)

2021

– Strömbäck, Jesper (2021). Media Trust in Europe: Breaking News, Polarized Views. Policy Paper. Brussels: European Liberal Forum. (download)

– Oscarsson, Henrik, Strömbäck, Jesper & Jönsson, Erik (2021). Svenska klimatförnekare.In Andersson, Ulrika, Carlander, Anders, Grusell, Marie & Öhberg, Patrik (Eds.), Ingen anledning till oro? (pp. 235–248). Göteborg: SOM-institutet. (download)

2020

– Strömbäck, Jesper (2020). Desinformation, motiverat politiskt tänkande och vägen till ofrihet. I Bolin, Niklas, Falasca, Kajsa, Grusell, Marie & Nord, Lars (Eds.), Stjärnspäckat. Reflektioner från amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare (p. 16–16). Sundsvall: Demicom. (download)

– Strömbäck, Jesper & Shehata, Adam (2018). Political Journalism. In Örnebring, Henrik (Ed.), Oxford Encyclopedia of Journalism Studies, vol. 3 (pp. 1319–1338). Oxford: Oxford University Press. (download)

– Oscarsson, Henrik & Strömbäck, Jesper (2020). Covid 19: Kunskap och konspirationer. Göteborg: SOM-institutet. (download)

– Tsfati, Yariv, Boomgaarden, Hajo, Strömbäck, Jesper, Vliegenthart, Rens, Damstra, Alyt & Lindgren, Elina (2020). Causes and consequences of mainstream media dissemination of fake news: literature review and synthesis. Annals of the International Communication Association, 44(2), 157–173. (download)

– Strömbäck, Jesper, Tsfati, Yariv, Boomgaarden, Hajo, Damstra, Alyt, Lindgren, Elina, Vliegenthart, Rens & Lindholm, Torun (2020). News media trust and its impact on media use: toward a framework for future research. Annals of the International Communication Association, 44(2), 139–156 . (download)

2019

– Oscarsson, Henrik & Strömbäck, Jesper (2019). Political Communication in the 2018 Swedish Election Campaign. Statsvetenskaplig tidskrift, 121(3), 319–345. (download)

– Johansson, Bengt & Strömbäck, Jesper (2019). Kampen om mediebilden. Nyhetsjournalistik i valrörelsen 2018. Stockholm: Institutet för mediestudier. (download)

2018

– Eberl, Jakob-Moritz, Meltzer, Christine E., Heidenreich, Tobias, Herrero, Beatrice, Theorin, Nora, Lind, Fabienne, Berganza, Rosa, Boomgaarden, Hajo G., Schemer, Christian & Strömbäck, Jesper (2018). The European Media Discourse on Immigration and Its Effects: A Literature Review. Annals of the International Communication Association, 42(3), 207–223. (download)

– Strömbäck, Jesper & Theorin, Nora (2018). Attityder till invandring – en analys av förändringar och medieeffekter 2014–2016. Stockholm: Delegationen för migrationsstudier. (download)

2017

– Strömbäck, Jesper (2017). Does public service and the intensity of the political information environment matter? Journalism Studies, 18(11), 14151432. (download)

– Strömbäck, Jesper (2017). News Seekers, News Avoiders, and the Mobilizing Effects of Election Campaigns: Comparing Election Campaigns for the National and the European Parliaments. International Journal of Communication, 11, 237–258. (download)

– Strömbäck, Jesper & Johansson, Bengt (2017). När bjälken sitter i betraktarens ögon: om fientliga medier-fenomenet. I Truedson, Lars (red), Misstron mot medier (pp. 100–116). Stockholm: Institutet för mediestudier. (download)

– Strömbäck, Jesper & Karlsson, Michael (2017). Sjunkande förtroende för svenska medier? En analys av hur medborgarnas medieförtroende och betydelsen av partisympati har förändrats mellan 2014 och 2016. I Truedson, Lars (red), Misstron mot medier (pp. 84–99). Stockholm: Institutet för mediestudier. (download)

– Strömbäck, Jesper & Nord, Lars (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. En analys av svensk valrörelsejournalistik 2002–2014. Sundsvall: Demicom. (download) 

– Strömbäck, Jesper, Andersson, Felicia & Nedlund, Evelina (2017). Invandring i medierna – hur rapporterade svenska tidningar åren 2010–2015? Stockholm: Delegationen för migrationsstudier. (download)

– Strömbäck, Jesper (2017). Mellan skönmålning och svartmålning – Sverige i en internationell jämförelse. Stockholm: Futurion. (download)

2016

– Strömbäck, Jesper, Jungar, Ann-Cathrine & Dahlberg, Stefan (2016). Sweden: No Longer a European Exception. I Aalberg, Toril, Esser, Frank, Reinemann, Carsten, Strömbäck, Jesper & de Vreese, Claes H. (red.), Populist Political Communication in Europe (pp. 68–81). London: Routledge. (download)

– Stanyer, James, Salgado, Susana & Strömbäck, Jesper (2016). Populist Actors as Communicators or Political Actors as Populist Communicators: Cross-National Findings and Perspectives. I Aalberg, Toril, Esser, Frank, Reinemann, Carsten, Strömbäck, Jesper & de Vreese, Claes H. (red.), Populist Political Communication in Europe (pp. 353–364). London: Routledge. (download)

– Strömbäck, Jesper (2016). Trots varningsklockor, inga tecken på försvagad social sammanhållning. I Ohlsson, Jonas, Oscarsson, Henrik & Solevid, Maria (red.), Ekvilibrium. Göteborg: SOM-institutet. (download)

– Bolin, Niklas, Hinnfors, Jonas & Strömbäck, Jesper (2016). Invandringen på ledarsidorna i svensk nationell dagspress 2010–2015. I Truedson, Lars (red.), Migrationen i medierna – men det får en väl inte prata om (sid. 192–211). Stockholm: Institutet för mediestudier. (download)

– Strömbäck, Jesper & Nord, Lars (2016). Samma politiska nyheter, men lite mer privat. I Truedson, Lars (red.), Nyhetsjournalistik i förändring. Om Mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014 (sid. 69–83). Stockholm: Institutet för Mediestudier. (download)

2015

– Kiousis, Spiro, Strömbäck, Jesper & McDevitt, Michael (2015). Influence of Issue Decision Salience on Vote Choice: Linking Agenda Setting, Priming, and Issue Ownership. International Journal of Communication, 9, 3347–3368. (download)

– Strömbäck, Jesper (2015). Framtidens medielandskap, demokratin och den sociala sammanhållningen. I Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen (p. 341–367). SOU 2015:65. Stockholm: Fritzes. (download)

– Strömbäck, Jesper (2015). Social sammanhållning och medieanvändning. I Bergström, Annika, Johansson, Bengt, Oscarsson, Henrik & Oskarson, Maria (red.), Fragment (sid. 63-79). Göteborg: SOM-institutet. (download)

– Strömbäck, Jesper (2015). I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige. Stockholm: Reforminstitutet. (download)

– Strömbäck, Jesper (2015). Demokratin och det förändrade medielandskapet. Mot ökade kunskapsklyftor och deltagandeklyftor? Stockholm: Demokratiutredningen. (download)

2014

– Dimitrova, Daniela V., Shehata, Adam, Strömbäck, Jesper & Nord, Lars (2014). The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns: Evidence From Panel Data. Communication Research, 41(1), 95-118. (download)

– Strömbäck, Jesper & Esser, Frank (2014). Introduction. Making Sense of the Mediatization of Politics. Journalism Practice, 8(3), 245-257. (download)

2013

– Strömbäck, Jesper, Djerf-Pierre, Monika & Shehata, Adam (2013). The Dynamics of Political Interest and News Media Consumption: A Longitudinal Perspective. International Journal of Public Opinion Research, 25(4), 414-435. (download)

– Strömbäck, Jesper, Grandien, Christina & Falasca, Kajsa (2013). Do Campaign Strategies and Tactics Matter? Exploring Party Elite Perceptions of What Matters When Explaining Election Outcomes. Journal of Public Affairs, 13(1), 41-52. (download)

– Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper (2013). Not (Yet) a New Era of Minimal Effects: A Study of Agenda Setting at the Aggregate and Individual Levels. International Journal of Press/Politics, 18(2), 234-255. (download)

– Strömbäck, Jesper & Kiousis, Spiro (2013). Political Public Relations: Old Practice, New Theory-Building. Public Relations Journal, 7(4), 1-17. (download)

– Strömbäck, Jesper, Negrine, Ralph, Hopmann, David Nicolas, Jalali, Carlos, Berganza, Rosa, Seeber, Gilg U. H., Seceleanu, Andra, Volek, Jaromir, Dobek-Ostrowska, Boguslawa, Mykkänen, Juri, Belluati, Marinella & Maier, Michaela (2013). Sourcing the News: Comparing Source Use and Media Framing of the 2009 European Parliamentary Elections. Journal of Political Marketing, 12(1), 29-52. (download)

– Holt, Kristoffer, Shehata, Adam, Strömbäck, Jesper & Ljungberg, Elisabet (2013). Age and the Effects of News Media Attention and Social Media Use on Political Interest and Participation: Do Social Media Function as Leveller? European Journal of Communication, 28(1), 19-34. (download)

– DS 2013:19. Future Challenges for Sweden. Final Report of the Commission on the Future of Sweden. Stockholm: Fritzes. (download)

– DS 2013:19. Svenska framtidsutmaningar – slutrapport från regeringens Framtidskommission. Stockholm: Fritzes. (download)

– Strömbäck, Jesper (2013). Valrörelser som politisk kommunikation. I Strömbäck, Jesper & Nord, Lars (red.), Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska valrörelser (sid. 9-31). Stockholm: SNS Förlag. (download)

– Strömbäck, Jesper & Jendel, Lena (2013). Medierna och opinionsmätningarna. I Strömbäck, Jesper & Nord, Lars (red.), Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska valrörelser (sid. 150-176). Stockholm: SNS Förlag. (download)

2012

– Strömbäck, Jesper, Karlsson, Michael & Hopmann, David Nicolas (2012). Determinants of News Content. Comparing Journalists’ Perceptions of the Normative and Actual Impact of Different Event Properties When Deciding What’s News. Journalism Studies, 13(5-6), 718-728. (download)

– Dimitrova, Daniela V., & Strömbäck, Jesper (2012). Election News in Sweden and the United States: A Comparative Study of Sources and Media Frames. Journalism, 13(5), 604-619. (download)

– Esser, Frank, de Vreese, Claes H., Strömbäck, Jesper, van Aelst, Peter, Aalberg, Toril, Stanyer, James, Lengauer, Günther, Berganza, Rosa, Legnante, Guido, Papathanassopoulos, Stylianos, Salgado, Susana, Sheafer, Tamir & Reinemann, Carsten (2012). Political Information Opportunities in Europe: A Longitudinal and Comparative Study of Thirteen Televisions Systems. International Journal of Press/Politics, 17(3), 247-274. (download)

– Esser, Frank, Strömbäck, Jesper & de Vreese, Claes (2012). Reviewing Key Concepts in Research on Political News Journalism: Conceptualizations, Operationalizations, and Propositions for Future Research. Journalism, 13(2), 139-143. (download)

– Salgado, Susana & Strömbäck, Jesper (2012). Interpretive Journalism: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings. Journalism, 13(2), 144-161. (download)

– Aalberg, Toril, Strömbäck, Jesper & de Vreese, Claes (2012). The Framing of Politics as Strategy and Game: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings. Journalism, 13(2), 162-178. (download)

2011

– Strömbäck, Jesper & Karlsson, Michael (2011). Who’s Got the Power? Journalists’ Perceptions of Changing Influences over the News. Journalism Practice, 5(6), 643-656. (download)

– Strömbäck, Jesper (2011). Mediatization and Perceptions of the Media’s Political Influence. Journalism Studies, 12(4), 423-439. (download)

– Aalberg, Toril & Strömbäck, Jesper (2011). Media-driven Men and Media-critical Women? An Empirical Study of Gender and MPs Relationships with the Media in Norway and Sweden. International Political Science Review, 32(2), 167-187. (download)

– Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper (2011). A Matter of Context. A Comparative Study of Media Environments and News Consumption Gaps in Europe. Political Communication 28(1), 110-134. (download)

– Strömbäck, Jesper & Dimitrova, Daniela V. (2011). Mediatization and Media Interventionism. A Comparative Analysis of Sweden and the United States. International Journal of Press/Politics 16(1), 30-49. (download)

– Strömbäck, Jesper (2011). Lobbyismens problem och möjligheter. Perspektiv från dem som både lobbar och har blivit lobbade. Stockholm: Precis. (download)

2010

– Hopmann, David Nicolas & Strömbäck, Jesper (2010). The Rise of the Media Punditocracy? Journalists and Media Pundits in Danish Election News 1994-2007. Media, Culture &  Society 32(6), 943-960. (Download)

– Strömbäck, Jesper & Shehata, Adam (2010). Media Malaise or a Virtuous Circle? Exploring the Causal Relationships Between News Media Exposure, Political News Attention and Political Interest. European Journal of Political Research 49(5), 575-597. (download)

– Strömbäck, Jesper & Kiousis, Spiro (2010): A New Look at Agenda-Setting Effects – Comparing the Predictive Power of Overall Political News Consumption and Specific News Media Consumption Across Different Media Channels and Media Types. Journal of Communication 60(2), 271-292. (download)

– Strömbäck, Jesper, Mitrook, Michael A., & Kiousis, Spiro (2010). Bridging Two Schools of Though: Applications of Public Relations Theory to Political Marketing. Journal of Political Marketing, 9(1), 73-94. (download)

– Kiousis, Spiro & Strömbäck, Jesper (2010). The White House and Public Relations: Examining the Linkages Between Presidential Communications and Public Opinion. Public Relations Review, 36(1), 7-14. (download)

– Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (2010). Freezing the Flow of Online News. Exploring Approaches to the Study of the Liquidity of Online News. Journalism Studies, 11(1), 2-19. (download)

– Strömbäck, Jesper & van Aelst, Peter (2010). Exploring Some Antecedents of theMedia’s Framing of Election News: A Comparison of Swedish and Belgian Election News. International Journal of Press/Politics, 15(1), 41-59. (download)

– Bergstrand, Mats (red) (2010). Älskade, hatade – 14 röster om TV. Stockholm: TV4-Gruppen. (download)

2009

– Nord, Lars W., & Strömbäck, Jesper (2009). Marketing With a Feeling: The Brand New Party Junilistan in the Swedish European Parliamentary Election 2004. Journal of Political Marketing, 8(1), 35-45. (download)

– Strömbäck, Jesper (2009). Selective Professionalization of Political Campaigning: A Test of the Party-Centred Theory of Professionalized Campaigning in the Context of the 2006 Swedish Election. Political Studies, vol. 57(1), 95-116. (download)

– Dimitrova, Daniela V., & Strömbäck, Jesper (2009). Look Who’s Talking: Use of Sources in Newspaper Coverage in Sweden and the United States. Journalism Practice, vol. 3(1), 75-91. (download)

– Strömbäck, Jesper (2009). Vox Populi or Vox Media? Opinion Polls and the Swedish Media, 1998-2006. Javnost–The Public, vol. 16(3), 55-70. (download)

– Dimitrova, Daniela V., & Strömbäck, Jesper (2009). The Conditionality of Source Use: Comparing Source Use in U.S. and Swedish Television News. Journal of Global Mass Communication, vol. 2(1/2), 149-166. (download)

– Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red) (2009). Väljarna, partierna och medierna. En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. Stockholm: SNS Förlag. (download)

2008

– Strömbäck, Jesper & Luengo, Óscar G. (2008). Polarized Pluralist and Democratic Corporatist Models. A Comparison of Election News Coverage in Spain and Sweden. The International Communication Gazette, vol. 70(6), 547-562. (download)

– Dimitrova, Daniela V., & Strömbäck, Jesper (2008). Foreign Policy and the Framing of the 2003 Iraq War in Elite Swedish and US Newspapers. Media, War & Conflict, vol. 1(2), 203-220.(download)

– Strömbäck, Jesper, Shehata, Adam & Dimitrova, Daniela V. (2008). Framing the Mohammad Cartoons Issue: A Cross-Cultural Comparison of Swedish and US Press. Global Media and Communication, vol. 4(2), pp. 117-138. (download)

– Strömbäck, Jesper (2008). Four Phases of Mediatization. An Analysis of the Mediatization of Politics. International Journal of Press/Politics, vol. 13(3), pp. 228-246. (download)

– Strömbäck, Jesper & Aalberg, Toril (2008). Election News Coverage in Democratic Corporatist Countries: A Comparative Study of Sweden and Norway. Scandinavian Political Studies, vol. 31(1), pp. 91-106. (download)

– Petersson, Olof, Bennett, W. Lance, Donsbach, Wolfgang, Holmberg, Sören, Holtz-Bacha, Christina, Lund, Anker Brink, Sepstrup, Preben, Splichal, Slavko & Strömbäck, Jesper (2008). Medierna: folkets röst? Stockholm: SNS Förlag. (download)

– Strömbäck, Jesper, Ørsten, Mark & Aalberg, Toril (red) (2008). Communicating Politics. Political Communication in the Nordic Countries. Göteborg: Nordicom. (download)

– Strömbäck, Jesper (2008). It’s the perceptions, stupid. Communication Director, no. 1(2008), pp. 68-72. (invited contribution) (download)

– Strömbäck, Jesper (2008). På nyhetsmediernas agendor. En studie av hot och risker i det svenska nyhetsurvalet i morgonpress, kvällspress och TV. Sundsvall: Demokratiinstitutet. (download)

2007

– Strömbäck, Jesper & Shehata, Adam (2007). Structural Biases in British and Swedish Election News Coverage. Journalism Studies, vol. 8(5), pp. 798-812. (download)

– Strömbäck, Jesper (2007). Political Marketing and Professionalized Campaigning: A Conceptual Analysis. Journal of Political Marketing, vol. 6(2/3), pp. 49-67. (download)

– Strömbäck, Jesper (2007). Antecedents of political market orientation in Britain and Sweden: analysis and future research propositions. Journal of Public Affairs, vol. 7(1), 79-89. (download)

– Strömbäck, Jesper & Johansson, Bengt (2007). Electoral Cycles and the Mobilizing Effects of Elections: A Longitudinal Study of the Swedish Case. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, vol. 17, no. 1, pp. 79-99. (download)

2006

– Strömbäck, Jesper & Dimitrova, Daniela V. (2006). Political and Media Systems Matter. A Comparison of Election News Coverage in Sweden and the United States. The Harvard International Journal of Press/Politics, vol. 11(4), pp. 131-147. (download)

– Strömbäck, Jesper (2007). Marketplace of Ideas and Marketplace of Money. A Study of Commercialism and the Swedish Election News Coverage in 1998 and 2002. Jubilee Issue of Nordicom Review, vol. 28, pp. 51-62. (download)

– Strömbäck, Jesper & Nord, Lars W. (2006). Mismanagement, mistrust and missed opportunities: a study of the 2004 tsunami and Swedish political communication. Media, Culture & Society, vol 28(5), pp. 789-800. (download)

– Strömbäck, Jesper & Nord, Lars (2006). Do Politicians Lead the Tango? A Study of the Relationship between Swedish Journalists and their Political Sources in the Context of Election Campaigns. European Journal of Communication, vol. 21(2), pp. 147-164. (download)

– Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2006). Reporting more, Informing less. A Comparison of the Swedish media coverage of September 11 and the wars in Afghanistan and Iraq. Journalism, vol 7(1), pp. 85-110. (download)

– Petersson, Olof, Djerf-Pierre, Monika, Holmberg, Sören, Strömbäck, Jesper & Weibull, Lennart (2006). Media and Elections in Sweden. Stockholm: SNS Förlag. (download)

2005

– Dimitrova, Daniela V. & Strömbäck, Jesper (2005). Mission Accomplished? Framing of the Iraq War in the Elite Newspapers in Sweden and the United States. Gazette: The International Journal for Communication Studies, vol. 67(5): 399-417. (download)

– Strömbäck, Jesper (2005). In Search of a Standard: four models of democracy and their normative implications for journalism. Journalism Studies, vol 6(3), pp. 331-345. (download)

– Petersson, Olof, Djerf-Pierre, Monika, Strömbäck, Jesper & Weibull, Lennart (2005). Mediernas integritet. Stockholm: SNS Förlag. (download)

– Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2005). Hot på agendan. En analys av nyhetsförmedling om risker och kriser. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. (download)

– Grandien, Christina, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2005). Efter flodvågskatastrofen. Svenska folkets åsikter om och förtroende för myndigheter, medier och politiker. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. (download)

– Strömbäck, Jesper & Jönsson, Anna Maria (2005). Nyheter i konkurrens – journalistikens kommersialisering? Paper presenterat vid 17:e Nordiska konferensen för Medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning, Ålborg, Danmark. (download)

– Petersson, Olof, Holmberg, Sören, Laurin, Johanna & Strömbäck, Jesper (2005). Spinndoktorernas läkarstämma. Rapport från Campaign Training Seminar, Washington DC 2005. Stockholm: SNS Förlag. (download)

2004

– Strömbäck, Jesper (2004). Den medialiserade demokratin. Om journalistikens ideal, verklighet och makt. Stockholm: SNS Förlag. (download)

– Abramsson, Erika & Strömbäck, Jesper (2004). EU-parlamentsvalet: en god eller dålig nyhet? Sundsvall: Demokratiinstitutet. (download)

– Jönsson, Anna Maria & Strömbäck, Jesper (2004). Mellan politik och marknad. Utbudet av nyhets- och samhällsprogram i TV mellan 1990 och 2004. Sundsvall: Demokratiinstitutet. (download)

2003

– Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2003). Mission Impossible? Some Notes on Journalistic Shortcomings in the Coverage of War and Terrorism. Nordicom Review, vol 24(2), pp. 127-141. (download)

– Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2003). Making Sense of Different Types of Crises. A Study of the Swedish Media Coverage of the Terror Attacks Against the USA and the US Attacks in Afghanistan. The Harvard International Journal of Press/Politics, vol 8(4), pp. 54-75. (download)

– Nord, Lars, Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper (2003). Från osäker källa – Bevakningen av Irakkriget i svenska medier. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. (download)

– Strömbäck, Jesper (2003). Medierna som fjärde statsmakt. En studie av innebörden av begreppet granskande journalistik. Sundsvall: Demokratiinstitutet. (download)

2002

– Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2002). Tio dagar som skakade världen – En studie av mediernas beskrivningar av terrorattackerna i USA och kriget i Afghanistan hösten 2001. Stockholm: Styrelsen för Psykologiskt Försvar. (download)