Året som gick och året som kommer

2015 har nu lagts till handlingarna och vi står inför ett nytt år. För egen del känns det som ett viktigt årsskifte, inte minst eftersom 2016 kommer att innebära stora personliga förändringar.

Det främsta skälet är att jag den 1 februari tillträder som ny professor i journalistik vid JMG, Göteborgs universitet. Efter hela 18 år som anställd vid Mittuniversitetet – om än med avbrott för bland annat arbetet inom Framtidskommissionen och gästforskande utomlands – och 25 år i Sundsvall är det dags att byta både stad och universitet.

Det ska bli mycket spännande, och jag ser verkligen fram emot de nya utmaningar som väntar och att lära känna och arbeta med alla nya kollegor. Jag ser också fram emot att flytta till Göteborg, en stad där jag är född men aldrig egentligen har bott.

Om jag ser tillbaka på det gångna året är jag samtidigt i stort sett nöjd med mina egna arbetsinsatser, även om energin inte alltid räckte så långt som jag hade önskat. Trots det lyckades jag, vid sidan av olika papers, publicera två antologier, två internationella tidskriftsartiklar, nio bokkapitel och två rapporter:MakingSenseMediatization

– Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (Eds.) (2015). Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur.

– Strömbäck, Jesper & Esser, Frank (red.) (2015). Making Sense of Mediatized Politics. Theoretical and Empirical Perspectives. London: Routledge.

– Hopmann, David, Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper (2015). Contagious Media Effects: How Media Use and Exposure to Game-Framed News Influence Media Trust. Mass Communication and Society, 18(6), 776–798.

– Kiousis, Spiro, Strömbäck, Jesper & McDevitt, Michael (2015). Influence of Issue Decision Salience on Vote Choice: Linking Agenda Setting, Priming, and Issue Ownership. International Journal of Communication, 9, 3347–3368.

– Strömbäck, Jesper (2015). Future Media Environments, Democracy and Social Cohesion. I Digital Opportunities (sid. 97–122). Stockholm: Digitaliseringskommissionen.

– Strömbäck, Jesper (2015). Demokratin och det förändrade medielandskapet. Mot ökade kunskapsklyftor och deltagandeklyftor? I Låt fler forma framtiden! Bilaga till betänkande av 2014 års Demokratiutredning – delaktighet och jämlikt inflytande (sid. 205–256). SOU 2015:96. Stockholm: Wolters Kluwer.

– Strömbäck, Jesper (2015). Politisk nyhetsjournalistik. I Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.), Handbok i journalistikforskning (sid. 299-316). Lund: Studentlitteratur.

– Strömbäck, Jesper (2015). Journalistikens nyhetsurval och nyhetsvärderingar. I Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.), Handbok i journalistikforskning (sid. 151-168). Lund: Studentlitteratur.

– Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (2015). Inledning. I Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.), Handbok i journalistikforskning (sid. 19-22). Lund: Studentlitteratur.

– Strömbäck, Jesper (2015). Framtidens medielandskap, demokratin och den sociala sammanhållningen. I Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen (sid. 341–367). SOU 2015:65. Stockholm: Fritzes.

– Strömbäck, Jesper (2015). Social sammanhållning och medieanvändning. I Bergström, Annika, Johansson, Bengt, Oscarsson, Henrik & Oskarson, Maria (red.), Fragment (sid. 63- 79). Göteborg: SOM-institutet.

– Strömbäck, Jesper & Esser, Frank (2015). Introduction: Making Sense of the Mediatization of Politics. I Strömbäck, Jesper & Esser, Frank (red.), Making Sense of Mediatized Politics. Theoretical and Empirical Perspectives (sid. 1-13). London: Routledge.

– Kiousis, Spiro & Strömbäck, Jesper (2015). The Strategic Context of Political Communication. I Holtzhausen, Derina & Zerfass, Ansgar (red.), The Routledge Handbook of Strategic Communication (sid. 383-395). London: Routledge.

– Strömbäck, Jesper (2015). I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige. Stockholm: Reforminstitutet.

– Strömbäck, Jesper (2015). Demokratin och det förändrade medielandskapet. Mot ökade kunskapsklyftor och deltagandeklyftor? Stockholm: Regeringskansliet.

Om jag tittar framåt mot 2016 ser det också ut att bli ett spännande och produktivt år. Exakt vilka tidskriftsartiklar och kapitel som kommer att publiceras vet jag inte – en del är under granskning, andra gånger är det svårt att veta vilket år de publiceras – men två böcker kommer jag att ge ut under det nya året.

Den ena är jag redaktör för tillsammans med Toril Aalberg, Frank Esser, Carsten Reinemann och Claes de Vreese. Titeln på boken är Populism and Populist Political Communication in Europe, och den bygger på det EU-finansierade projekt om Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics som vi tillsammans leder. Detta blir den första publikationen från projektet, och med tanke på den politiska utvecklingen i Sverige och Europa känns den mycket aktuell.

Även den andra boken, som kommer att släppas i början av april, är i högsta grad aktuell. Titeln är Utan invandring stannar Sverige, och den bygger på en omfattande genomgång av forskning som handlar om hur invandring påverkar mottagarländer som Sverige. Som titeln ger tydligt  besked om är det övergripande resultatet av forskningsgenomgången att invandring i allt väsentligt bidrar till att stärka och utveckla Sverige. Att vara ett land som är öppet för människor från andra länder ligger därför i Sveriges egenintresse, något som kan vara värt att påminna om en dag som denna när id-kontrollerna börjar införas på bussen och tågen mellan Danmark och Sverige. Eller som historikern Dick Harrison har konstaterat: ”invandringen har gett landet en demografisk, kulturell och ekonomisk nettovinst som svårligen kan överskattas. Inte vid ett enda tillfälle har immigrationen varit till långsiktig skada”. I allt väsentligt får den slutsatsen stöd i den forskning jag har tagit del av.

Vid sidan av detta kommer det att komma olika bokkapitel och vetenskapliga tidskriftsartiklar. Jag kommer också att fortsätta med mina uppdrag i bland annat ÖB:s strategiska råd, i insynsrådet för Statens medieråd och i styrelsen för Institutet för framtidsstudier, liksom med jobbet som biträdande redaktör för tidskriften Political Communication. Forskningsmässigt kommer jag framförallt att fokusera på mitt projekt om de förändrade medielandskapen och demokratin.

Sedan vet man aldrig vad som mer kan komma att hända. Tråkigt vore det ju om man visste allt på förhand.

En riktigt God fortsättning önskar jag alla!

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Mer personligt och märktes , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s