Ny artikel om medieförtroende

Annals2020Under de senaste åren har frågan om förtroendet för nyhetsmedierna blivit allt viktigare. Det beror inte bara på att konkurrensen om människors uppmärksamhet har blivit allt hårdare, utan också på att de utmanas allt mer av olika politiskt färgade medier, inte minst online. Ofta ägnar sig de politiskt färgade ”alternativmedierna” också åt att attackera och försöka misskreditera traditionella nyhetsmedier. Samtidigt är attacker mot nyhetsmedierna och försök att underminera förtroendet för dem en viktig del av retoriken från mer eller mindre auktoritära och populistiska partier och ledare, från Ungerns Viktor Orbán till Tysklands Alternativ för Tyskland, USAs Donald Trump, och Sverigedemokraterna (för att bara nämna några). Till detta kommer att människor har en (mer eller mindre stark) tendens att föredra information som bekräftar de egna åsikterna och verklighetsuppfattningarna. När det inte fanns andra medier än traditionella nyhetsmedier att vända sig till hade det en mindre betydelse, men i ett medielandskap som präglas av större utbud av informationskällor än någonsin bidrar det till en ökad sannolikhet för att människor väljer bort nyhetsmedier till förmån för informationskällor som sprider information i linje med de egna åsikterna och verklighetsuppfattningarna. Till bilden hör också att forskning visar på ett sjunkande medieförtroende i en del – men långt ifrån alla – länder.

En central fråga ur det perspektivet är vilka samband som finns mellan människors förtroende för traditionella nyhetsmedier och deras användning av dessa och av olika så kallade ”alternativa” medier. Den forskning som finns tyder på att det finns ett sådant samband, men att det är relativt svagt. Samtidigt lider forskningen på området bland annat av brister när det gäller hur man mäter förtroendet för medierna och av en brist på studier av sambandet mellan medieförtroende och medieanvändning.

Detta är bakgrunden till forskningsartikeln News media trust and its impact on media use: toward a framework for future research, som precis publicerats online i Annals of the International Communication Association. Artikeln är skriven tillsammans med Yariv Tsfati, Hajo Boomgaarden, Alyt Damstra, Elina Lindgren, Rens Vliegenthart och Torun Lindholm, och ingår i forskningsprojektet Knowledge Resistance: Causes, Consequences, Cures.

I artikeln gör vi en genomgång av (a) hur medieförtroende har konceptualiserats och mätts i tidigare forskning och (b) forskning kring sambanden mellan medieförtroende och användning av olika typer av medier. Baserat på detta utvecklar vi sedan ett teoretiskt förankrat ramverk för fortsatt forskning om medieförtroende och dess betydelse för medieanvändning. Det inkluderar bland annat specifika mått för att mäta medieförtroende på olika analytiska nivåer: generellt medieförtroende, förtroende för olika medietyper, förtroende för olika specifika medier, förtroende för journalister, och förtroende för mediernas bevakning av olika ämnesområden.

Förhoppningen är att den här artikeln ska lägga grunden för vidare forskning både om medieförtroende i sig, inklusive hur medieförtroende på olika analytiska nivåer skiljer sig åt och hänger samman, och om sambanden mellan medieförtroende på olika nivåer och människors medieanvändning. Inom forskningsprojektet om kunskapsresistens planerar vi också sådana studier baserade på panelundersökningar, vilket möjliggör en analys inte bara av samband utan också av orsakssamband. I väntan på att dessa data är insamlade och kan analyseras hoppas vi att den nu publicerade artikeln ska vara av intresse för alla dem som intresserar sig för eller forskar om medieförtroende och dess effekter.

För den som vill läsa artikeln är det fritt fram att ladda ner den från tidskriftens hemsida.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Nya publikationer och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s