”Global Political Marketing”

Under det senaste decenniet har forskningen kring politisk marknadsföring och politikens marknadsorientering expanderat avsevärt. Trots att begreppen politisk marknadsföring (political marketing) och politikens marknadsorientering (political market-orientation) ofta blandas ihop syftar de på olika saker. Med politisk marknadsföring avses strategier, taktiker och tekniker för att undersöka väljarmarknaden och för att kommunicera politiken till olika målgrupper. Politisk marknadsorientering avses, förenklat uttryckt, den övergripande (organisations)filosofin för en politisk organisation eller kampanj, och mer precist i vilken utsträckning som politiska organisationer och kampanjer anpassar politikens innehåll för att svara på redan existerande behov och önskemål hos utvalda målgrupper. Här är det vanligt att skilja mellan produkt-, sälj- och marknadsorienterade organisationer och kampanjer.

Det som är utmärkande för produktorienterade organisationer är att de fokuserar på den politiska produkten (handlingsprogrammen, åsikterna) och formulerar den i interna processer utan att ta mycket hänsyn till vad andra, utanför organisationen, anser och efterfrågar. Även säljorienterade organisationer formulerar den politiska produkten i interna processer, men skiljer sig från produktorienterade organisationer genom att försöka bli så effektiva och professionaliserade som möjligt när det gäller användandet av politisk marknadsföring för att sälja politiken.

Marknadsorienterade organisationer skiljer sig från både produkt- och säljorienterade organisationer genom att de försöker designa den politiska produkten för att möta de utvalda målgruppernas efterfrågan och behov. Medan säljorienterade organisationer försöker få människor att vilja ha den produkt som erbjuds, försöker marknadsorienterade organisationer erbjuda en sådan produkt som människor efterfrågar.

Men hur vanligt förekommande är marknadsorienterade respektive säljorienterade partier och kampanjer; hur skiljer sig användandet av politisk marknadsföring i olika länder; och vilka strukturella och semi-strukturella faktorer kan förklara i vilken utsträckning som politiska partier och kampanjer i olika länder är marknadsorienterade?

Detta är de frågor som står i centrum för Global Political Marketing, redigerad av Jennifer Lees-Marshment, jag själv och Chris Rudd (Routledge, 2010). Det är den mest heltäckande boken om politisk marknadsföring och marknadsorientering i ett internationellt perspektiv, och innehåller totalt sett 19 kapitel om politisk marknadsföring och marknadsorientering i olika länder. Dessa kapitel är:

(1) Global political marketing, av Jennifer Lees-Marshment

(2) A framework for comparing political market-orientation, av Jesper Strömbäck

(3) Political marketing in Germany, av Michaela Maier, Jens Tenscher & Kirsten Schüller

(4) Political market-orientation in a multi-party system: The Swedish case, av Jesper Strömbäck

(5) New Zealand political marketing: marketing communication rather than the product?, av Jennifer Lees-Marshment

(6) Australian political marketing: substance backed by style, av Andrew Hughes & Stephen Dann

(7) Political marketing in the United States: from market- towards sales-orientation?, av Jonathan Knuckey

(8) UK political marketing: a question of leadership?, av Jennifer Lees-Marshment & Robin T. Pettitt

(9) The level of market-orientation of political parties in Greece, av Iordanis Kotzaivazoglou & Yorgos Zotos

(10) Political salesmen in Hungary, av Balázs Kiss & Zsuzsanna Mihályffy

(11) The Czech case: a marketing-oriented party on the rise?, av Anna Matusková, Otto Eible & Alexander Braun

(12) Testing the market-oriented model of political parties in a non-Western context: the case of Taiwan, av Dafydd J. Fell & Isabelle Cheng

(13) Political marketing in Ghana, av Kobby Mensah

(14) Political marketing in a weak democracy: the Peruvian case, av Pedro Patrón Galindo

(15) Political marketing techniques in Russia, av Derek S. Hutcheson

(16) Political market-orientation in Japan, av Masahiko Asano & Bryce Wakefield

(17) Implementing and interpreting market-orientation in practice: lessons from the UK, av Roger Mortimore & Mark Gill

(18) Political marketing, party behaviour and political science, av Mick Temple

(19) Global political marketing: analysis and conclusions, av Jennifer Lees-Marshment, Chris Rudd & Jesper Strömbäck

Att arbeta med den här boken har varit mycket stimulerande och givande, och det känns mycket bra att den nu är klar och finns i tryck. Förhoppningsvis ska den inspirera till mer – helst jämförande – forskning på området. Det skulle behövas, för ännu är detta en ganska ung forskningsinriktning, och mycket återstår att utforska och förklara.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Egna böcker och märktes , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s