Tuff utmaning för både Demokrater och Republikaner

Enligt den senaste opinionsundersökningen från Pew Research Center kommer höstens val till representanthuset och senaten att bli tufft för både Demokraterna och Republikanerna. Enligt undersökningen är det fler än någonsin som säger att de inte anser att deras sittande representant förtjänar att bli omvald:

The wild card in voter opinion at this point is the level of anti-incumbent sentiment, which is as extensive as it has been in 16 years of Pew Research Center surveys. About three-in-ten voters (31%) say they do not want to see their own representative reelected, which is well above the average percentage expressing this view in 29 previous surveys (23%). The only recent midterm campaigns when anti-incumbent sentiment equaled its current levels were in 2006 and 1994 — which culminated in elections that changed the balance of power on Capitol Hill.

När Obama vann presidentvalet 2008 var det på temat ”Change We can Believe In”, men uppenbarligen är det många som anser att det inte är tillräckligt mycket som har förändrats. De amerikanska väljarna vill ha ännu mer, fler eller större förändringar – eller så ska man se resultaten framförallt som ett uttryck för politisk misstro. För egen del tror jag mer på den senare förklaringen.

I undersökningen fick deltagarna även svara på frågan om de föredrar en större stat som erbjuder mer tjänster och förmåner eller en mindre stat som erbjuder färre tjänster och förmåner. Skillnaden mellan Demokrater och Republikaner är betydande, men överlag säger en majoritet att de föredrar en mindre stat som erbjuder färre tjänster och förmåner.

Det är svårt att tänka sig en situation där en majoritet av svenskarna skulle säga sig föredra en mindre stat som erbjuder färre förmåner och tjänster. De stora skillnaderna mellan svensk och amerikansk politisk kultur och opinion består. Obama och Demokraterna vann förvisso valet 2008, men sett till den politiska kulturen och opinionen förblir USA ett land där skepsisen mot politik och kollektiva politiska lösningar består.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Amerikansk politik och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.