Nytt boktips: ”Sage Handbook of Media Processes and Effects”, av Robin Nabi & Mary Beth Oliver (red) (2009)

Om man är intresserad av frågor som handlar om mediernas makt och effekter är The Sage Handbook of Media Processes and Effects, redigerad av Robin L. Nabi och Mary Beth Oliver (Sage, 2009), en bok som starkt kan rekommenderas. På knappt 600 sidor och 37 kapitel diskuteras och analyseras i princip samtliga framträdande teorier kring mediernas makt och effekter, inklusive bland annat dagordningsteorin, kultivationsteorin, gestaltningsteorin, uses and gratifications, priming. Särskilda kapitel diskuterar även olika områden där medierna kan ha effekter, exempelvis när det gäller våld, sexualitet, sport och datorspel.

Genomgående är syftet med kapitlen att inte bara diskutera och analysera vilka effekter medierna kan ha, utan också olika faktorer som påverkar omfattningen av mediernas effekter och genom vilka mekanismer och processer medierna kan påverka människor. I de flesta kapitlen diskuteras också hur teorierna påverkas av medieutvecklingen, och då framförallt Internet och sociala medier. Även konceptuella och metodologiska frågor och utmaningar ges en framträdande plats.

Sammantaget gör detta boken mycket läsvärd, och den bör närmast betraktas som ett ‘måste’ för dem som forskar kring mediernas makt och effekter. Den bör dock vara av intresse också för andra, eftersom den ger en uppdaterad och aktuell bild av forskningsfronten när det gäller olika teorier kring mediernas effekter.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Mediernas makt och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.