Nytt boktips: ”Blogwars”, av David D. Perlmutter (2008)

Vilken betydelse har egentligen bloggar? Bidrar de till att förstärka demokratin, eller till att underminera den? Bidrar de till ökad mångfald – genom att fler får möjlighet att uttrycka sig och nå ut till en bredare publik – eller till enfald – därför att det saknas filter och därför att folk får allt enklare att söka sig till informationskällor som förstärker snarare än utmanar deras åsikter? I debatten om bloggarnas betydelse finns både utopister och dystopister väl representerade, och båda sidorna kan hänvisa till olika fakta och exempel som stödjer deras ståndpunkter. Båda sidorna är djupt övertygade om att de har rätt. Ofta talar de båda sidorna därför förbi varandra istället för att mötas. Resultatet är att det råder en brist på verkligt nyanserade och välgrundade analyser och undersökningar av bloggar och hur de påverkar demokratin och den demokratiska debatten.

I det perspektivet är Blogwars av David D. Perlmutter (Oxford University Press, 2008) mycket välkommen: Tillsammans med Typing Politics av Richard Davis är det den mest intressanta, nyanserade och genomtänkta boken om bloggarna och deras betydelse. Samtidigt som författaren utan tvekan tillhör dem som tillskriver bloggar stor betydelse tillhör han inte utopisterna. Hans mål är inte att övertyga läsarna om hur viktiga eller betydelsefulla bloggar är, utan att försöka förstå, analysera och se bloggarnas politiska betydelse i ett sammanhang som de både påverkar och påverkas av.

Resultatet är en mycket intressant bok. För dem som ser bloggar som en frälsning är boken möjligen en besvikelse, på samma sätt som den är det för dem som ser bloggar som oviktiga eller kanske till och med skadliga för den demokratiska debatten. För alla andra är det en bok som starkt kan rekommenderas.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Politisk kommunikation och märktes , . Bokmärk permalänken.