”Yes We Did”, av Rahat Harfoush (2009)

Både under och efter den valkampanj som ledde till att Barack Obama blev USA:s nye president har det talats och skrivits mycket om hans kampanjmetoder och kampanjstrategi, och inte minst hans användande av Internet och sociala medier. Många har hävdat att hans kampanj revolutionerade sättet att bedriva valkampanjer online och via sociala medier.

Även om det finns skäl att vara skeptisk mot en del påståenden kring vikten av Internet och sociala medier för moderna valkampanjer råder det ingen tvekan om att Obama-kampanjen bröt ny mark och var mycket framgångsrik. Men hur arbetade Obama-kampanjen egentligen med Internet och sociala medier, på den strategiska respektive taktiska nivån? Vilka grundläggande filosofier utgick man från, vad var målen, och hur arbetade man för att omsätta de grundläggande filosofierna i praktiken för att förverkliga målen?

För den som är intresserad av dessa frågor och hur Obama-kampanjen arbetade med Internet och sociala medier – eller sociala mediers betydelse generellt sett för politiska kampanjer – är ”Yes We Did! An Inside Look at How Social Media Built the Obama Brand” (New Rider, 2009) av Rahaf Harfoush en bok som starkt kan rekommenderas. Författarinnan arbetade själv på Obama-kampanjens högkvarter, och beskriver på ett mycket lättillgängligt och välskrivet – och ibland personligt – sätt hur man tänkte och arbetade. Det är inte på något sätt akademiskt skriven, utan den riktar sig till en bredare publik, och kan läsas av alla med intresse för sociala mediers potential i politiska kampanjer.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Strategisk kommunikation. Bokmärk permalänken.