”Public Relations History” av Scott M. Cutlip (1995)

Det är relativt sällan som public relations historia och framväxt ges en framträdande plats i olika böcker, och ofta framstår det närmast som om public relations är ett relativt nutida fenomen. Som framgår av bland annat Scott M. Cutlips ”Public Relations History. From the 17th to the 20th Century” (Routledge, 1995) kan public relations rötter emellertid spåras mycket längre tillbaka i tiden.

I den här boken ligger fokus på tidsperioden från slutet av 1600-talet till början av 1900-talet, och Cutlip diskuterar och analyserar på ett intressant och bitvis målande sätt hur olika public relations-strategier och taktiker användes under bland annat USA:s kamp för frigörelse från det brittiska imperiet, kampen om den nya konstitutionen, det amerikanska inbördeskriget, och expansionen västerut. Olika pionjärer som John Beckley och Amos Kendall lyfts fram och får en framträdande plats.

En intressant notering är hur starkt kopplad framväxten av public relations var till politik. I nutida public relations-forskning ligger nästan allt fokus på den kommersiella sektorn, men av den här boken framgår tydligt att pionjärerna inom public relations en gång i tiden fanns i den politiska sfären. Det var först mot slutet av 1800-talet som public relations fick ett bredare genomslag i den kommersiella sektorn. I vilket fall, om man är intresserad av public relations historia och framväxt är detta en bok som kan rekommenderas.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Strategisk kommunikation. Bokmärk permalänken.