Bra analys kring Sverigedemokraterna

Dagens Nyheter den 12 december skrev statsvetaren Björn Johnson en artikel på DN debatt som handlar om de etablerade partiernas och mediernas behandling av och strategier vad gäller Sverigedemokraterna. Grundbudskapet i artikeln är att Sverigedemokraterna gynnas när de etablerade partierna ”tar debatten” med Sverigedemokraterna och gör invandring och integration till en viktig politisk fråga, och när de får mycket uppmärksamhet av medierna.

Detta är en helt korrekt analys: om man utgår från tillgänglig forskning i statsvetenskap och politisk kommunikation som handlar om politisk strategi, väljarbeteende och mediernas effekter råder det inte mycket tvivel på att (a) partier gynnas när ”deras” frågor ligger högt på den politiska dagordningen; (b) att medierna har stor opinionspåverkan och att de partier – allt annat lika – som får stor uppmärksamhet i medierna gynnas av det; (c) att diskussioner kring sådant som kan komma att hända ökar sannolikheten att det som diskuteras faktiskt händer, det vill säga att spekulationer kring framtida händelseförlopp kan leda till självuppfyllande profetior; och (d) att högerextrema och invandrarfientliga partier inte kan stoppas av att de etablerade partierna närmar sig dem eller låter deras frågor dominera den politiska debatten. Björn Johnson har därför helt rätt i sin analys – oavsett vad man i övrigt anser om Sverigedemokraterna.

Det som kanske är mest intressant i det här sammanhanget är att Sverigedemokraterna har lyckats påverka många inom medierna till att tro att deras val handlar om att antingen ge Sverigedemokraterna uppmärksamhet eller att ”tiga ihjäl dem”. Det är dock en helt felaktig analys. Frågan för medierna handlar inte om att ”tiga ihjäl” eller uppmärksamma Sverigedemokraterna. Frågan handlar om ifall nyhetsvärderingen ska utgå från faktiska förhållanden idag eller spekulationer kring framtida händelseförlopp.

Om man utgår från situationen idag finns det få skäl att uppmärksamma ett parti som inte sitter i riksdagen och som saknar politisk makt, oavsett om det partiet heter Sverigedemokraterna, Junilistan, Feministiskt initiativ eller något annat. Att inte ge dessa partier uppmärksamhet i medierna och debatten handlar inte om att tiga ihjäl dem: det handlar om att basera nyhetsvärderingarna på faktiska förhållanden och vilka som har makt och inflytande att påverka människors verkligheter.

Om man utgår från spekulationer kring framtida händelseförlopp finns det fler skäl att uppmärksamma partier utanför riksdagen, eftersom det från tid till annan finns partier utanför riksdagen som kan ha chansen att komma in. Samtidigt bidrar en debatt och nyhetsförmedling som utgår från spekulationer kring möjliga framtida händelseförlopp att bidra till självuppfyllande profetior. En sådan debatt och journalistik lever i skuggan av framtiden istället för att fokusera på samtiden.

Journalistiskt är det alltid problematiskt: Journalistik handlar – och bör handla – om att sakligt, balanserat och utifrån verifierade fakta rapportera om sådant som faktiskt har hänt och som är viktigt och relevant. Journalistik bör inte handla om spekulationer om framtiden, oavsett vilket eller vilka partier eller händelseprocesser detta kan tänkas gynna eller missgynna. Den centrala frågan för medierna bör därför inte vara om de ska tiga ihjäl eller ge Sverigedemokraterna (eller något annat parti) uppmärksamhet. Den centrala frågan bör vara vad som faktiskt har hänt och som är sant och relevant och som människor behöver information om för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Kommentarer. Bokmärk permalänken.