”Mediatization” av Knut Lundby (red) (2009)

Samtidigt som diskussionen kring politikens och samhällets medialisering på intet sätt är ny är det först på senare år som teoriutvecklingen har tagit fart ordentligt. Den här boken – ”Mediatization. Concept, Changes, Consequences”, redigerad av Knut Lundby (Peter Lang, 2009) – är ett tydligt uttryck för det, och den kommer med all sannolikhet bidra till att ytterligare öka intresset för olika medialiseringsteorier. Med medialiseringsteori avses i det sammanhanget, mycket förenklat, teorier som handlar om hur mediernas betydelse har ökat och hur medierna allt mer integreras i och påverkar olika samhällsprocesser- och sfärer. Det kan handla om religion, turism, identitetsskapande, underhållning, sport och, inte minst, politik. Medialisering kan ur det perspektivet ses som en metaprocess i likhet med exempelvis individualisering och globalisering. Det är en process som påverkar och genomsyrar hela samhällslivet.

I den här boken diskuteras medialisering ur olika perspektiv och med fokus på hur medialiseringen påverkar olika samhällsprocesser och sfärer, däribland politik och religion. Boken är huvudsakligen teoretiskt orienterad, och syftar till att bidra till fortsatt teoriutveckling på området. Även om jag tycker att vissa kapitel är mer intressanta än andra är de genomgående mycket välskrivna och intressanta, och boken som helhet representerar ett mycket viktigt bidrag i den fortsatta teoriutvecklingen och forskningen på området. Om man är intresserad av mediernas inflytande i och påverkan på olika samhällsprocesser- och sfärer, däribland politikens medialisering, kan den här boken starkt rekommenderas

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Mediernas makt och märktes , . Bokmärk permalänken.