”Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation”

Det här är den första rena läroboken som jag skrivit på många år, ja ända sedan jag skrev ”Makt och medier” för nästan tio år sedan. Som en introduktionsbok riktar sig ”Makt, medier och samhälle” till en bredare publik av samhällsintresserade, journalister, politiker, och studenter som läser medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, journalistik, sociologi, och liknande utbildningar.

Temat för boken är, som titeln gör tydligt, makt, medier, samhälle, och politisk kommunikation. Mer precist innehållet boken åtta kapitel, och titlarna på dem ger en god sammanfattning av bokens innehåll: (1) Inledning, (2) Politisk kommunikation och makt, (3) Medborgarna i den politiska kommunikationen, (4) Mediernas makt över publiken, (5) Makten över medierna, (6) Nyhetsjournalistikens bilder av politik och samhälle, (7) Strategisk politisk kommunikation, och (8) Demokratin och politikens medialisering.

En av bokens tyngdpunkter är teorier om mediernas makt över publiken, och till de teorier som behandlas hör dagordningsteorin, priming, gestaltningsteorin, kultivationsteorin och teorin om tystnadsspiralen. Samtidigt kan frågan om mediernas makt över publikan aldrig ses frikopplad från det sammanhang medierna verkar i, och från frågan om makten över medierna. Genom att ägna särskilda kapitel åt den politiska kommunikationens tre centrala aktörsgrupper – medborgare, medier, politiker – är förhoppningen att boken ska ge god helheltsbild av både den politiska kommunikationen och frågan om mediernas makt i moderna demokratier som den svenska. Boken innehåller också en riklig mängd referenser för de som vill gå vidare och läsa mer om den forskning som ”Makt, medier och samhälle” bygger på.

Sammanfattningsvis är detta en bok som riktar sig till, och därför kan rekommenderas, alla som är intresserade av den politiska kommunikationen mellan medborgare, medier och politiker, frågan om mediernas makt och makten över medierna, och frågan om samhällets och politikens medialisering.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Egna böcker och märktes , , , , , , , . Bokmärk permalänken.