”Campaign for President. The Managers Look at 2008”

Varje presidentval sedan 1972 har The Institute for Politics vid Harvard University’s Kennedy School of Government, bara några veckor efter valdagen, samlat ledande kampanjstrateger, rådgivare och konsulter för samtliga kandidater som försökte bli Demokraternas eller Republikanernas presidentkandidater för några dagars diskussioner om de nyligen avslutade valkampanjerna. Diskussionerna har handlat om såväl primärvalen som den slutliga presidentvalskampanjen, och omfattat inte bara de som till sist blev respektive partis presidentkandidat utan också de som förlorade under primärvalskampanjerna. De har handlat om strategierna och taktikerna, vad som fungerade bra och dåligt, varför kampanjerna agerade som de gjorde i samband med olika händelseförlopp, och om vilka lärdomar som kan dras vad gäller hur man kan eller bör bedriva presidentvalskampanjer.
Den här aktuella boken – ”Campaign for President” (Rowman & Littlefield, 2009) – handlar om kampanjerna inför förra årets presidentval, och bland deltagarna i diskussionerna finns nästan alla stora namn. I stora drag innehåller boken samtalen så som de faktiskt fördes, med endast lätta redigeringar. För den som är intresserad antingen av förra årets presidentvalskampanjer i sig, eller av den mer generella frågan om kampanjstrategier och taktiker, är det mycket intressant läsning som definitivt kan rekommenderas. Att man här också får höra förlorarnas synpunkter och perspektiv gär den extra intressant, med tanke på att fokus annars riktas huvudsakligen mot vinnarna.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Strategisk kommunikation. Bokmärk permalänken.