”Typing Politics. The Role of Blogs in American Politics”

Sedan bloggarna började bli vanliga är det många som har hävdat att de kommer att revolutionera den politiska kommunikationen och att de seriöst utmanar de traditionella mediernas betydelse, samtidigt som andra har ställt sig skeptiska till sådana påståenden. I brist på systematisk forskning har debatten dock präglats mer av förhoppningar och farhågor än av fakta och djupgående analys.

I det perspektivet är ”Typing Politics. The Role of Blogs in American Politics” (Oxford University Press, 2009) av Richard Davis mycket välkommen, och det är den bästa boken jag har läst så här långt om bloggarnas faktiska politiska betydelse. Författaren är professor i statsvetenskap, och boken bygger på innehållsanalyser av amerikanska politiska bloggar och tidningar, samt olika enkätundersökningar med journalister samt allmänhet. Det teoretiska perspektivet utgår från att bloggarnas betydelse inte kan förstås om man inte ser det sammanhang bloggarna ingår i, där det interaktiva samspelet mellan politiska aktörer, medier och allmänhet är centralt. Boken innehåller många intressanta resultat och präglas genomgående av en nyanserad analys. Den kanske viktigaste slutsatsen är dock att samtidigt som de politiska bloggarna är viktiga, har de inte har inneburit någon revolution för vare sig politik eller traditionella medier. Eller för att citera boken: ”rather than overthrow politics, blogs have become integrated into the political system. They have formed relationships with other players that give them a potential role in agenda making. Those connections place them more in the mainstream of political life than at the barricades where bloggers have viewed themselves”. För den som är intresserad av bloggar och deras politiska betydelse är detta en bok som starkt kan rekommenderas.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Politisk kommunikation och märktes . Bokmärk permalänken.