”Losing the News. The Future of the News That Feeds Democracy”

Om man anser att traditionell nyhetsjournalistik är avgörande för demokratin och dess förmåga att fungera är det lätt att bli pessimistisk av den pågående utvecklingen, där traditionell och undersökande journalistik kring sådant som människor behöver veta trängs undan av underhållnings- och nyttoorienterad journalistik som är kommersiellt mer lönsam och som handlar om att ge folk det som de – åtminstone i det korta perspektivet – vill ha. Till pessimismen bidrar också bland annat att den ekonomiska modell som under årtionden gjort kvalitetsjournalistik möjlig håller på att undermineras av Internet och den svaga annonsutvecklingen, vilket har lett till kraftiga nedskärningar på redaktioner världen över. Kvalitetsjournalistik kostar och kräver kunskap och tid, och allt detta är bristvaror i ett medielandskap där snabbhet, skarpa åsikter, läsar- eller tittarmedverkan och underhållningsvärde ofta lockar fler och kostar mindre än traditionell och grävande nyhetsjournalistik.

Att läsa ”Losing the News” av Alex S. Jones (Oxford University Press, 2009) bidrar dessvärre inte till att minska pessimismen, utan snarare tvärtom. Samtidigt som författaren nyanserat och insiktsfullt analyserar de utmaningar och problem som traditionell nyhetsjournalistik står inför utvecklar han emellertid också en kraftfull argumentation för behovet av traditionell och undersökande journalistik. I den meningen kan boken ses såväl som en analys av nyhetsjournalistikens problem som en mobilisering av dem som värnar den traditionella och undersökande journalistiken och en uppmaning till motstånd mot de krafter som underminerar den journalistiken. Resultatet är en mycket intressant, välskriven och läsvärd – om än inte särskilt upplyftande – bok. Den kan definitivt rekommenderas alla dem som bryr sig om den traditionella och undersökande journalistiken och dess framtid.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Medier & journalistik och märktes . Bokmärk permalänken.