”Mass Media Effects Research”, av Raymond W. Preiss, Barbara Mae Gayle, Nancy Burrell, Mike Allen & Jennings Bryant (red) (2007)

Metaanalyser kan i all enkelhet beskrivas som analyser av analyser. En metaanalys vad gäller dagordningsteorin innebär exempelvis att man går igenom och undersöker en mängd tidigare undersökningar av dagordningsteorin, för att analysera och undersöka vilket stöd teorin sammantaget har fått. Vill man skapa sig en god bild över vilket stöd olika teorier har fått i forskningen, är meta-analyser därför överlägsna enskilda studier.

Av det skälet är ”Mass Media Effects Research. Advances Through Meta-Analysis” (Lawrence Erlbaum, 2007) mycket läsvärd. I boken gör en rad olika författare meta-analyser över en mängd teorier om mediernas makt, däribland dagordningsteorin, priming och tystnadsspiralen. I boken ingår också meta-analyser som handlar om effekter av medievåld, sexuellt medieinnehåll, reklam riktad mot barn och ungdomar, musik, hälsokampanjer och skräckfilmer, för att bara nämna några exempel.

Boken täcker med andra ord nästan alla områden där det finns forskning och debatt om vilken påverkan medierna har. På det sättet kan boken rekommenderas alla som är intresserade av någon aspekt av mediernas makt och påverkan. Samtidigt ska sägas att boken ofta är avancerat skriven, och det är en klar fördel om man har vissa förkunskaper. För studenter på B/C-nivå och högre bör dock boken eller enskilda kapitel ses som självklar läsning om man är intresserad av mediernas påverkan.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Mediernas makt och märktes , , , . Bokmärk permalänken.