”Image Bite Politics”, av Maria Elizabeth Grabe & Erik Page Bucy (2009)

Med tanke på hur viktiga TV-nyheterna är som källa till information om politik och samhälle finns det förvånansvärt lite forskning om det som gör TV-mediet speciellt: användandet och betydelsen av bilder. En stor del av forskningen kring TV-nyheter nöjer sig med att analysera det verbala innehållet, trots att alla vet och forskning har visat att bilderna betyder lika mycket eller mer än vad som faktiskt sägs i TV-nyheterna.

I det perspektivet är ”Image Bite Politics. News and the Visual Framing of Elections” (Oxford University Press, 2009) av Maria Elizabeth Grabe och Erik Page Bucy mycket välkommen! Den fyller verkligen en lucka i forskningen, och kommer sannolikt få mycket stor betydelse för den fortsatta forskningen kring TV-nyheter, informationsförmedling och inhämtning, och politisk kommunikation. Förutom att boken på ett förtjänstfullt sätt redogör för vad forskningen kring bilder och bildernas betydelse i informationsinhämtning- och bearbetning har kommit fram till, innehåller boken omfattande innehållsanalyser av den visuella kommunikationen i de amerikanska TV-nyheterna inför valen 1992-2004. Boken försöker också koppla resultaten av de innehållsanalyserna till opinionsutvecklingen under de fyra valrörelserna, för att därigenom studera effekterna av den visuella kommunikationen.

Även om vissa delar av boken är starkare än andra är det sammantaget en mycket intressant, välskriven och inte minst viktig bok. Om man är intresserad av TV-nyheter, visuell kommunikation, bildjournalistik eller politisk kommunikationen är det en bok som definitivt bör läsas.

Om jesperstromback

Professor i journalistik och politisk kommunikation
Detta inlägg publicerades i Politisk kommunikation och märktes , , , . Bokmärk permalänken.